La història del centre de formació d'adults Rafael Farré:

El C.F.A. Rafael Farré és un centre públic de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent. Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

L'aula de formació d'adults Molins de Rei, es va crear el dia 4 de novembre de 1974 dins del marc de la campanya d'alfabetització.

L'emplaçament inicial de les classes va ser a l'escola pública Alfons XIII i a l'INB Lluís de Requesens, el dia 16 de gener de 1979 és va traslladar a l'escola pública Gual Villalbí (actualment CEIP l'Alzina) on va estar fins el curs 1982-83, el dia 1 de juliol de 1983 es va cedir per part de l'ajuntament l'ús del local del carrer Rafael de Casanova, 53 per a continuar les tasques de la Formació d'Adults.

L'aula de formació d'adults Molins de Rei, es va convertir en centre de formació d'adults Rafael Farré el dia 9 de setembre de 1997 per decret 229/1997 de 2 de setembre que apareix en el DOG núm. 2472 de data 9 de setembre de 1997.

El curs 2003-2004 el centre s'ha traslladat als nous locals de l'antiga escola Ferran Agullò al carrer Canal de la Infanta.

Imprimir