L'oferta formativa

Formació instrumental 1r nivell:

Formació instrumental 2n nivell:

Formació instrumental 3r nivell: Certificat d'Etapa Instrumental:

En aquesta etapa ens podem dedicar a l'aprofundiment de la comprensió i la expressió escrita, a coneixements de ciències naturals, ciències socials i matemàtiques.

L'edat mínima per aquesta etapa és de 18 anys i la matriculació s'ha de formalitzar en l'inici de curs..

Graduat d'Educació Secundària per a Adults GES LOE :

Curs presencial per l'obtenció del títol de Graduat de Secundària. S'ofereixen els tres nivells de GES I i GES II.

L'edat mínima és de 18 anys.

COMPETIC I:

Per a persones que volen acreditar el certificat bàsic d'equivalència ACTIC certificat oficial de la Generalitat de Catalunya

COMPETIC II:

Per a persones que volen acreditar el certificat Mitjà d'equivalència ACTIC certificat oficial de la Generalitat de Catalunya

COMPETIC III:

Per a persones que volen acreditar el certificat Avançat d'equivalència ACTIC certificat oficial de la Generalitat de Catalunya

Preparació per la prova d'accés CFGS:

Curs per a la preparació per a realitzar la prova d'accés als cicles formatius de Grau Superior .

L'edat mínima és de 19 anys o cumplir-los durant l'any de realització de la prova.

Especialitats:

Administració, Comerç i Màrqueting, Hoteleria i Turisme i Serveis Socioculturals a la Comunitat, Comunicació imatge i so. Les optatives que imparteix el centre són: Geografia i Economia i Organització d'Empreses.

Activitats Agràries, Activitats Maritimopesqueres, Imatge Personal, Indústries Alimentàries, Química i Sanitat, Téxtil Confecció i Pell : Les optatives que imparteix el centre són: Biologia i Química.

Accés a la Universitat per a majors de 25 anys:

Curs per realitzar la prova d'accés a la universitat.

L'edat mínima és de 24 anys i tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de realització de la prova.

Preparem:

Ciències Socials ( Assignatures Comunes i Especifiques: Història Contemporània i Geografia )

Ciències de la Salut ( Assignatures Comunes i Especifiques: Biologia i Química ).

Anglès 1

Certificat d'equivalència A1 de les escoles oficials d'idiomes, segons el marc europeu.

Anglès 2

Certificat d'equivalència A21 de les escoles oficials d'idiomes, segons el marc europeu.

Anglès 3

Certificat d'equivalència A22 de les escoles oficials d'idiomes, segons el marc europeu.

Imprimir