imatges

DEPARTAMENT DE CCEE. ACTIVITATS

Aquí trobareu una llista no gaire exhaustiva d'adreces relacionades amb la Física i la Química, i d'altres una mica més genèriques. Intentem que estigui actualitzada, però potser no amb l'asiduïtat que seria desitjable. Accepteu les disculpes pels possibles errors...

Algunes de les sortides organitzades pel Seminari de Física i Química pel curs 2009 -201009 són:

Sortida al museu de Terrasa per veure l'exposició i el taller de "Fem química": 2n ESO

Fem Química! Facultat de Química - UB: 2n BTX

Dintre de les activitats programades pel Seminari de Biologia i Geologia, cal destacar la visita a l'Escola del Mar, de Badalona, aixícom la de la Escola de la Natura del Corredor (Fundació Territori i Paisatge). En les dues l'objectiu fonamental era la realització d'activitats d'educació ambiental.

ENLLAÇOS