imatges

SECRETARIA

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

MATÍ

De dilluns a divendres de 9 a 15:00 h

TARDA

Dilluns i dimarts de 15:00 h a 17:30 h

JULIOL

Matins de 9 a 14:00 h

C/ Sta. Eugènia 62- 72 - Vilassar de Mar 08340 - Telèfon: 93.750.07.08 - Fax: 93. 750. 07.77 - e-mail a8057254@xtec.cat

ENLLAÇOS