imatges

EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu del centre es troba actualment format per les següents persones:

Directora: Marta Pons Alegre.

Cap d'estudis: Enric Mambrilla Morralla.

Coordinadora Pedagògica: Ester Giró Martí.

Secretària: Sonia del Campo Cañizares.

ENLLAÇOS