imatges

QUÈ ÉS EDUCAR?

Educar és sinònim de formar a les persones desenvolupant i dirigint les seves facultats físiques, morals i intel.lectuals. És per això que en un centre educatiu hi ha d’haver una estreta col.laboració entre les famílies i el centre (tutors, professors, equip directiu) per tal que l’alumne/a es formi com a persona adquirint uns únics valors (respecte, tolerància, confiança) i desenvolupi les seves habilitats i aptituds. Aquesta col.laboració i confiança mútua (família/centre) facilita la tasca docent i reforça l’educació en l’entorn familiar. La finalitat d’un centre educatiu és que l’alumnat adquireixi una autonomia pròpia i suficient, amb capacitat de resolució de conflictes i presa de decisions a fi d’integrar-se en la societat.

Quan es trenca aquest vincle de confiança família/ centre se’ns fa molt difícil poder educar ja que l’alumnat rep informacions contradictòries i això genera dispersió i malentensos. Per tant us demanem que per qualsevol consulta us dirigiu al tutor/a com a responsable del grup/classe.La col·laboració família-centre és fonamental per a la formació dels vostres fills/es.

ENLLAÇOS