imatges

AMPA

Les Associacions de Pares i Mares d'Alumnes del centre assistiran els pares en tots aquells drets que els pertoquin pel que fa a l'educació dels seus fills.

Les associacions de pares dels Instituts, sense fer obstacle al que és enunciat al punt anterior, tenen com a finalitat essencial prestar la seva col.laboració en les activitats educatives a càrrec del centre, coadjuvant a l'assoliment dels seus fins.

Els representants dels pares al Consell Escolar seran escollits tal i com preveu la normativa vigent i l’AMPA designarà els seus representants al Consell Escolar.

ENLLAÇOS