imatges

OFERTA EDUCATIVAOferta d'ESO

El centre consta actualment de tres línies a tots els cursos d'ESO.

Oferta de Batxillerat

L’IES Vilassar de Mar ofereix la possibilitat de cursar totes les modalitas del Batxillerat excepte l’Artístic, atès que aquesta especialitat la concedeix el Departament d’Educació segons el mapa escolar de la zona. Per tant els alumnes es poden matricular de Batxillerat Científic-Tecnològic, Sanitari, Social o Humanístic.

A l'actualitat el centre disposa de dues línies a 1r de Batxillerat i una a 2n.

Dins de l'organigrama del centre, la coordinadora de Batxillerat és la persona que vetlla per l’orientació professional i universitària dels alumnes, per la matrícula de les PAU, per les notes de tall i coordina amb els tutors les visites als diferents centres d'ensenyament superior.

ENLLAÇOS