imatges

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és un òrgan col.legiat on estan representats tots els sectors de la comunitat educativa (professors, pares, alumnes, AMPA, Ajuntament, equip directiu i PAS). És un espai de reflexió, diàleg i debat d'afers relatius a la comunitat educativa. És per això que qualsevol reflexió o aportació que vulgueu fer, us heu de dirigir al representant del vostre sector per tal que ho exposi en les reunions de Consell Escolar tal i com ho estableix el RRI (Reglament de Règim Intern).

Actualment, composen el Consell Escolar les següents persones:

- Direcció: Marta Pons, Lluís Figueras, Sonia del Campo.

- Professorat: Mar Muñoz, Carolina Chavarría, Núria Amat, Rosanna Fernàndez, Paz González, Antoni Martínez.

- Alumnes: Marta Oliveras, Joan Zamora, Alfonso Montoya.

- PAS: Marc Martí.

- Pares i mares: Maria Dolors Pina, Albert Oñate, Joan Carles Alvarez.

- AMPA: Anna Maria Sastriques.

- Ajuntament: Maria Budó ( técnica d'Educació i Cultura).

ENLLAÇOS