imatges

DEPARTAMENT DE CCEE. TREBALL DE RECERCA

ATENCIÓ: Podeu trobar unes indicacions sobre l'elaboració de presentacions amb Power Point clicant el següent enllaç.

L'oferta del departament intenta ser àmplia i variada. Així, des del seminari de Biologia i Geologia es proposen temes d'Ecologia, Botànica, Fisiologia, Zoologia, Geologia ... relacionats amb l'entorn. A més dels temes proposats pel seminari, estem oberts a estudiar la viabilitat i interès d'aquells temes suggerits per l'alumnat. Alguns exemples de TR realitzats en aquest seminari són:

 • Estudi de les aigües de Vilassar
 • Coastwach,estudi del litoral
 • Com afecten els nutrients al creixement dels vegetals
 • Estudi d'una malaltia
 • Itinerari geològic per Vilassar
 • Itinerari zoològic per Vilassar
 • Itinerari botànic de la Serra de Marina
 • Dones de ciència

Pel que respecte al seminari de Física i Química, l'oferta es fonamenta bàsicament en treballs de caire experimental i s'intenta ampliar els coneixements de l'alumnat en quant a les habilitats de laboratori. En els darrers anys no s'han realitzat gaires Treballs de Recerca dins de l'àmbit del seminari, però es poden destacar els següents (ja realitzats o en procès d'elaboració:

 • Anàlisi física de l'escalada.
 • Acidesa i basicitat de substàncies d'ús quotidià.
 • El pèndol de Foucault.
 • Disseny d'una taula de surf.

ENLLAÇOS