imatges

DEPARTAMENT DE CCEE. PROFESSORAT

Durant el curs 2011-12 formen el departament de Ciències Experimentals:

Ester Giró: Professora del seminari de Biologia i Geologia, és la Coordinadora Pedagògica del centre. Imparteix la seva docència a primer cicle d'ESO i Biologia a 2n de Batxillerat.

Dolores Rodríguez: Professora del seminari de Biologia i Geologia, és la cap del seminari, i la seva docència es concentra a segon cicle d'ESO i la Biologia de 1r de Batxillerat.

Josep Maria Domingo: Professor del seminari de Física i Química. Imparteix classes De Ciències Experimentals a 2n d'ESO, química de segon de Batxillerat i és cotutor de 2n de BTX. És el cap de departament.

Eugènia Nicolàs : Professora del seminari de Física i Química. Imparteix classes a 3r d'ESO, química a 1r de batxillerat i l'optativa de Petites Investigacions a segon. Tutora de 3r C.

Paz González: Professora del seminari de Física i Química, imparteix classes a 4t d'ESO i la Física de Batxillerat.Tutora de 1rB de batxillerat

Elisabeth Suàrez : Professora del seminari de Biologia i Geologia. Imparteix les CCMC de primer de batxillerat, un grup de Ciències de 1r d'ESO i algun grup de tecnologia.

ENLLAÇOS