imatges

DEPARTAMENT DE CCEE. DOCÈNCIA

La docència del departament pel curs 2009-10 es concreta tal i com es detalla a la taula següent:

Assignatura Seminari Curs Tipologia
Ciències de la natura Bio/Geo 1r ESO Comuna
Ciències de la natura Fís/Quím 2n ESO Comuna
Ciències de la natura Bio/Geo 3r ESO Comuna
Ciències de la natura Fís/Quím 3r ESO Comuna
Fís/Quím Fís/Quím 4t ESO Optativa
Biologia i Geologia Bio/Geo 4t ESO Optativa
Petites investigacions Fís/Quím 2n ESO Optativa
Biologia Bio/Geo 1r/2n BTX Modalitat
Física Fís/Quím 1r/2n BTX Modalitat
Química Fís/Quím 1r/2n BTX Modalitat
Ciències pel món contemporani Fís/Quím 1r BTX Comuna

ENLLAÇOS