TUTORIAL QBASIC

Capítol 1 Tipus de dades, variables, cadenes
Capítol 2 La sentència de decisió IF [IF, ELSE, INPUT, THEN]
Capítol 3 Comandes bàsiques i la repetitiva FOR [CLS, PRINT, FOR, NEXT, STEP]
Capítol 4 La repetitiva WHILE [DO, LOOP, WHILE, WEND]
Capítol 5 Posicionar el cursor a la pantalla i demanar la data/hora[LOCATE, ROW, DATE, TIME]
Capítol 6 La manera de fer menús : SELECT CASE
Capítol 7 Sortides per pantalla [SCREEN, COLOR]
Capítol 8 Programes complets, i la comanda de l'atzar [RANDOM]
Capítol 9 Programes complets, dibuixar punts, línies i cercles [PSET, LINE, CIRCLE]
Capítol 10 Programes complets,subrutines [SUB]