L'ESCOLA
CALENDARI

 

 
 

CALENDARI CURS 2012 -2013

INICI DE CURS: 12 de setembre de 2012

FINAL DE CURS: 21 de juny de 2013

Horari

Matí : de 9 a 13:30 h 

Tarda: de 15:30 h a 17:00 h 

Vacances

Nadal: Del 22 de desembre al 7 de gener

Setmana Santa: Del 23 de març al 2 d'abril

Dies de lliure disposició

2 de novembre de 2012

7 de desembre de 2012

11 de febrer de 2013

10 de maig de 2013

Dia de festa local

 29 de setembre de 2012

  11 de maig de 2013

Dies festius

12 d'octubre de 2012

1 de novembre de 2012

6 de desembre de 2012

1 de maig de 2013 

 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863