L'ESCOLA
RECURSOS HUMANS

 

 
Equip de mestres Equip d'atenció psicopedagògica Servei de menjador PAS
 
Equip Directiu
Directora
Carme Jové
Cap d'Estudis
Mary Incinillas
Secretari
Tomàs Ricart
Educació Infantil
Tutora de P-3
Mercè Sorribes
Tutora de P-4
M.Pilar Fernández

Tutora de P-5

Núria Olivart
Mestre de suport
Tomàs Ricart
Cicle Inicial
Tutora de 1r curs
Dolors Verdié
Tutora de 2n curs
Consolació Casas
Suport Cicle Inicial
Rosa Giraut
Cicle Mitjà
Tutora de 3r curs
Antònia Extremo
Tutora de 4t curs
Yolanda Alexandre /Erika Vega
Cicle Superior
Tutora de 5è
Eduard Fernández
Tutor de 6è
Anna Romeu
Especialistes
Llengua Anglesa
M. Carme Gilart
Educació Física
Xavier Marí
Religió
Maite Ruiz de Loizaga
Educació Especial
Carme Jové
Educació Musical
M.Teresa Virgili
Aula d'acollida
Pilar Odina
Mestra d'audició i llenguatge
Anna M. Elvira
Mestra de suport
Mary Incinillas
Tècnica d'Educació Infantil
Montse Solé
Auxilar d'Educació Especial
Teresa Sales

 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863