L'ESCOLA
RECURSOS HUMANS

 

 
Equip de mestres Equip d'atenció psicopedagògica Servei de menjador PAS
 
Personal administratiu i de serveis
Conserge
Mariano Ribera
Administratiu
Lluís Rodrigo

 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863