L'ESCOLA
RECURSOS HUMANS

 

 
Equip de mestres Equip d'atenció psicopedagògica Servei de menjador PAS
 
EAP
Psicopedagoga
Roser Vianya
Logopeda
Anna Leon
Assistenta social
Montse Porta
LIC
Àngels Morera

 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863