L'ESCOLA
RECURSOS HUMANS

 

 
Equip de mestres Equip d'atenció psicopedagògica Servei de menjador PAS
 
Servei de menjador
Responsable de l'AMPA
Marisé Piñol
Coordinadora
Montse Herrera
Monitores

Toñi Bernal

Reyes Chamizo

Montse Herrera 

Anastasi Pinós, 33. 25005 Lleida   Telèfon 973 236 863   Fax 973 236 863