Presentació

L'any 2009 es va celebrar l'Any Amades 1890-1959, organitzat per l'Associació Cultural Joan Amades (http://www.joanamades.cat), amb el suport del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Obra Social "la Caixa", una iniciativa que volia contribuir a difondre el seu llegat.
A les acaballes de l'any un grup de docents d'estes terres vam formar un grup de treball organitzat pel Servei Educatiu del Baix Ebre amb la intenció de dissenyar unes propostes de treball adreçades a l'alumnat d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, a partir del buidatge de les referències a les Terres de l'Ebre que conté el Costumari català de Joan Amades, i de publicar-les en format digital.
Al buidatge del Costumari català previst inicialment, vam afegir el buidatge de dos volums del Folklore de Catalunya, una faena que s'havia començat a fer per una de les pàgines del web del Centre d'Estudis Lingüístics i Literari de les comarques centrals dels PPCC (CEL), al qual pertanyen els membres del grup de treball. A més a més, hi vam afegir l'edició facsímil d'un petit vocabulari de Bot i Prat de Comte recollit per Joan Amades, «Termes dialectals de la comarca de Gandesa».
El buidatge d'aquestes obres de Joan Amades ha servit per a elaborar una sèrie d'índexs analítics, gràcies als quals es pot localitzar la informació que Amades va recollir de les poblacions de les Terres de l'Ebre i, al mateix fer, del dialecte tortosí en sentit ampli: rondalles, tradicions, llegendes, romanços, cançons, refranys geogràfics, costums, festes, processons, balls, creences, supersticions, etc. També hem tingut cura de recollir els informants de les diferents localitats i de consignar els documents musicals i iconogràfics publicats.
Quan ja teníem fet els buidatges, vam aconseguir consultar un treball de Ramon Vilar Herms, que havia fet una feina semblant, però només de la Terra Alta. Donades les dificultats que vam tindre per a aconseguir aquest treball i sabent que el nostre abraça la resta de comarques de les Terres de l'Ebre, creiem que no hem fet faena debades. Des d'aquí volem agrair a Ramon Villar i a l'Ajuntament de Bot que hagen accedit que reproduïm aquí el seu excel·lent treball.
Amb el temps disponible, finalment, només hem pogut recollir algunes propostes didàctiques, menys de les que ens hauria agradat, però com a mínim estem satisfets perquè podem presentar els materials necessaris perquè la comunitat educativa tinga a l'abast, ordenat i classificat, una bona part del material que Joan Amades va recollir d'estes terres.
Aquests materials estan disponibles en format pdf i també en línia (http://ca.joanamades.wikia.com).

Tortosa, juny de 2010