2. Costumari català

FONT: Amades, Joan. Costumari català. El curs de l'any. 2a ed. facsímil. Salvat-Edicions 62, Barcelona, 1982-1984.


Costumari català. El curs de l'any (1950-1956) és una de les obres magnes de Joan Amades. Editada en cinc volums, és una obra d'unes 5.000 pàgines que recull materials folklòrics presentats cronològicament: Vol I: Pròleg. Hivern. Vol. II: Les carnestoltes. La quaresma. Setmana Santa. El cicle pasqual. Vol. III: Corpus. Primavera. Vol. IV: Estiu. Vol. V: Tardor. Cada volum es clou amb una Explicació dels gràfics i de les figures dels balls.

L'últim volum conté una bibliografia, ordenada per temes, i diversos índexs: analític (d'art i oficis, d'estels, de jocs i joguines, de mals i remeis, de megalits, de menjars, de temes mitològics, de peixos, de vegetals, de venedors i marxants ambulants i de vents), musical (de balls i danses, de cançons, de crits, de danses dramàtiques, d'entremesos, d'instruments, de mimologismes, de teatre i de tonades), iconogràfic, geogràfic i onomàstic i personal.

Amb el buidatge de l'índex geogràfic hem elaborat sis índexs:
 
2.1.1. Índex cronològic

2.1.2. Índex temàtic

2.1.3. Índex toponímic

2.1.4. Índex onomàstic

2.1.5. Índex iconogràfic

2.1.6. Índex musical