2.1.3. Índex toponímic

Alcalà de Xivert:
II 742; V 394*.
Alcanar:
IV 83.
l'Aldea:
II 993* i 996; V 583*.
Aldover:
I 419; IV 369, 443; V 254, 812*-813*.
Alfara de Carles:
I 131; III 844.
l'Ametlla de Mar:
I 691, 696.
Amposta:
III 6*; IV 293, 823-824.
Arenys de Lledó:
I 706; IV 443; V 282, 368.
Arnes:
IV 173, 443, 567.
Ascó:
I 661-662; IV 443, 1007-1008.
Baix Aragó:
I 500; IV 915.
Baix Ebre:
V 852*.
Batea:
IV 443; V 91-92.
Bel:
IV 407*.
Benifallet:
II 358; III 384; V 67.
Benissanet:
I 242; II 358; IV 229, 596*-597.
Beseit:
V 237 i 239.
Ports de ~:
III 823-824.
Serres de ~:
I 714.
massissos limitants de les províncies de Tarragona, Castelló i Saragossa:
IV 1051*.
Bot:
I 242, 705, 706, 708, 709 i 710, 727, 845, 956*; II 929 i 933*; III =I* 956, III 752, 800; IV 48?, 91, 92, 97*, 110, 146, 148, 171, 172, 211, 276, 357, 358, 395*, 409, 410, 412, 417-418, 418, 443, 858, 917-918*; V 234, 253, 256*, 257, 279, 280*, 282, 325*, 585*, 596*, 602*.

Buda, Illa de:
I 93; II 176; IV 113, 294.
Calaceit:
I 484.
massís del ~:
V 237 i 239.
Canet lo Roig:
III 584.
Caro:
I 714, 827-828; II 162; IV 200, 915, 777*.
Caseres:
IV 173, 443.
la Castellania:
II 83-84; III 700, 729*, 758; IV 122; V 279.
la Cava:
III 709; V 618=619*-620.
Cinctorres:
I 503.
Coll de Balaguer:
IV 294-295.
Coll de l'Alba. Veg. Puig de l'Alba.
Corbera d'Ebre:
IV 175, 1038.
l'Ebre:
II 680; III 221, 233, 299*-301*, 300*-301*, 301*, 530, 532, 698*, 811; V 761-762.
les riberes o ribera de ~:
IV 121; V 246*, 282*.
canal de ~:
V 761*.
Conca de ~:
I 99, 538, 669; II 342, 943; III 844; IV 9, 121- 122, 443*; V 599*.
altres contrades allunyades, terres enllà o més enllà de ~:
II 84; IV 367*; V 279*.
poblacions riberenques o altres pobles riberencs de ~:
III 587; IV 443*.
Veg. també Ribera de l'Ebre i Goles de l'Ebre.
Faió:
IV 1007.
la Fatarella:
IV 1007-1008.
Flix:
II 943; IV 443, 1007-1008; V 535.
Fontcalda:
IV 110*.
Forcall:
IV 184, 551-552; V 101-102.

Gandesa:
I 138; III 15*, 709, 713, 729*; IV 48?, 175, 410;
V 40, 144=146*.
Garcia:
IV 443.
Ginestar:
III 532, 844.
Goles de l'Ebre:
I 93, 868; II 176; IV 121, 293, 460*, 702*, 1038 i 1040.
Veg. també l'Ebre i Ribera de l'Ebre.
Horta [de Sant Joan]:
I 899-903* i 900*; IV 697.
Matarranya:
III 807; IV 915.
Mequinensa:
I 725; II 178; III 221, 321; V 107.
Mestrat:
I 81, 503, 714, 930; III 87 i 90, 700, 758; IV 21, 22, 122, 407, 408*, 409, 767, 915, 999; V 234.
Miravet:
I 535; II 358, 988; III 532, 877-878; IV 1074; V 761*.
Montsià:
IV 21.
Móra d'Ebre:
I 242; II 118, 178, 920, 982; III 17*; IV 53?, 951- 952*.
Morella:
III 60*, 87 i 90; IV 369, 787, 889-893, 890-897: 891, 893, 894-895*, 894*, 896, 897*; V 133- 134, 360.
Muragatos, l'engorjat de:
V 760=761*.
Nonasp:
IV 1007-1008*.
Pàndols, Serra de:
III 823 -824*; IV 777*; V 245-246.
el Parrissal:
III 807; IV 915.
Paüls:
I 706; II 122, 355, 929 i 930*; IV 714, 858, 858- 859, 913, 917-918; V 295.
Paüls de Brai (sic):
II 83*, 197; III 778; IV 14, 68, 853, 856-857; V 585-586.
Pena-roja:
V 69.
Peníscola:
I 875; V 78=80*, 81 i 82.

el Pinell de Brai:
III 844; IV 14, 173; V 381, 585-586*, V=III* 532.
la Pobla de Massaluca:
IV 1007-1008.
el Portell de Morella:
IV 841.
Ports de Beseit.
Veg. Beseit.
Potra de Pino (a Tortosa):
IV 136*.
Prat de Comte:
I 342, 477, 483, 706, 711, 734, 845; II 69-70, 146, 163*-164*, 197, 355, 719, 820, 929 i 933*, 930*, 967* i 969; IV 91, 92, 97, 110, 122, 146,
148, 168, 171, 175, 215 i 218, 276, 358, 363, 369, 373, 378, 391* i 392*, 393*-394, 409, 418, 419, 443, 556, 667, 676, 697, 767, 857, 864,
912-920, 913, 914, 917-918, 918, 919, 923, 1002; V 69, 163 i 167-168*, 253, 255, 256, 257, 282, 299, 585=586*, 601=602*, 642=643*, 772=774*.
Puig de l'Alba [Coll de l'Alba]:
IV 159.
Rasquera:
III 233, 532, 844; V 151.
Remolins (barri de Tortosa):
IV 977-978.
Ribera de l'Ebre:
I 108, 241, 419, 502, 735; II 154, 331, 358, 699, 733, 791, 988; III 116, 704, 716, 844; IV 21, 22- 23, 78, 122, 153, 767, 768, 1007; V 172, 254, 255, 294, 599=600*, 627=628*, 561*-562*.
Veg. també l'Ebre i Goles de l'Ebre.
Ribera:
II 178*.
Sant Carles de la Ràpita:
III 230; IV 293, 702*.
Sorita de Morella:
V 82-85, 83*, 84*, 85.
Terra Alta:
I 32, 70, 75, 81, 122, 183, 217, 273, 340-341, 366, 369, 440, 477, 483, 497, 500-501*, 538, 704, 714, 719, 733, 734, 821-822, 845, 854; II
71, 113, 178, 197, 742*, 819*, 822, 823, 929* i 933*, 967* i 969; III 116, 309, 388, 439-440, 491, 530*, 577, 700, 703*, 708, 713, 722, 725-
726, 729*, 731, 745, 755, 758, 778, 779, 800, 807, 844; IV 9, 15, 48?, 62, 106, 110, 117, 122, 173, 181-182, 183, 198, 200, 360, 364, 367,
368, 409-410, 441, 442-443, 455, 675*, 697, 697, 768, 775, 851-852, 857-858, 864*, 917, 1002*, 1009-1010, 1010*, 1011-1012*, 1013,
1042, 1051, 1066; V 85-86, 169*, 237* i 239, 253*, 257, 279, 282, 286*, 294, 296*, 298, 298- 301, 299, 300-301, 319, 326, 387* i 388*, 448, 520, 558=559*, 561*, 584=585*, 587*, 593=596*-597, 598=599*-600, 602=603*, 605=606*, 652=653*, 654=655*, 661=662*, 711=712*, 713=714*, 729=730*, 772=774*, 821=823*.

Tivenys:
I 419; II 358; IV 443; V 231, 254.
Tivissa:
III 40*; IV 443, 596.
la Todolella:
IV 923-924.
la Torre de l'Espanyol:
IV 443, 596, 1007-1008.
Tortosa:
I 159, 400, 492 i 494, 509, 527, 729; II 104, 118, 576, 581, 713, 752, 809, 997, 998; III 35*, 80, 87, 155, 221, 263 i 265-268*, 587*, 845*; IV
136, 162, 294*, 303-304, 333, 460, 576, 606 i 609, 609, 630*, 767, V 100*, 101, 117* i 122, 118*-121*, 122-123*, 123, 124 i 125*, 233, 254, 395*, 503, 504, 559*, 561, 562, 563*, 567*, 657=658*, 659*, 722=723*, 883=885*, 568=569*, 586*.
Pla de ~:
I 45, 99, 502, 538; V 558*.

Ulldecona:
V 488-489.
Vall-de-roures:
III 47*.
Vallibona:
III 126.
Vilalba dels Arcs:
IV 1038.
Vinaròs:
I 484, II=I* 937; V 394*.
Vinebre:
IV 229-230, 443, 1007-1008.
Xerta:
I 242, 419 i 422*; III 709; IV 443; V 254, 812- 813*.