Enrera
Mòdul 3
Aplicacions de gestió amb Access
  Pràctica
1
2
3
4
5
Solucions
Solucions
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  Conèixer i adquirir habilitats en el disseny i creació de consultes dins una base de dades, parant especial atenció en els aspectes següents:
   
 
  • Les consultes d'acció: de creació de taules, d'actualització de dades, d'eliminació de registres i de dades anexades.
  • Les consultes de subtotals i dades agrupades.