Enrera Mòdul 4
Llengua oral i escrita: resposta de les TIC als problemes d'aprenentatge ---
Pràctica    Marc teōric   Mapa conceptual Exercicis
Pràctica d'ampliació   Programes i fitxers

 

Mofosintaxi i estructures textuals

Aquest mòdul tracta de les dificultats que tenen els alumnes en crear les estructures lingüístiques i presenta exemples de materials per treballar-les.

Objectius

  • Conèixer el procés d'estructuració del llenguatge i les dificultats més freqüents que presenten els alumnes.
  • Presentar programes que treballen la comprensió de les estructures del llenguatge oral.
  • Mostrar programes i estratègies per millorar l'estructuració de la frase oral.
  • Mostrar i crear exercicis que treballin la concordança dels elements de la frase.

Mapa conceptual