Enrera
Mòdul 3
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
 

L'objectiu d'aquest mòdul és l'aprenentatge per part de l'alumne/a de les ordres que permeten fer modificar i transformar entitats ja dibuixades de la manera més adient, així com introduir noves ordres de dibuix avançades.

   
  Continguts
   
 
  • Ordres Vistas guardadas, Punto, Divide i Gradúa.
  • Modificacions Recorta i Alarga.
  • Modificacions Longitud, Partir i Simetría.
  • Modificacions Empalme, Equidistancia, Estira i Matriz.
  • Modificacions Chaflán i Escala. Dibuix Texto i Estilos de Texto.
  • Dibuix isomètric i ombrejats.