Enrera
Mòdul 8
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  LLARGUES MALALTIES. AULES HOSPITALÀRIES
   

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure la tasca de les Aules Hospitalàries i les eines de comunicació dels alumnes amb llargues malalties en la seva relació amb companys i mestres.

 

   
  Contingut de la pràctica:
 
 
   
  Introducció
   
 

Els nens i nenes que pateixen una malaltia greu o crònica passen llargues temporades sense poder assistir a l'escola. Aquest fet és un nou element distorsionador de la seva vida, que dificulta el seu rendiment acadèmic i que pot hipotecar el seu futur.

No tothom coneix que la majoria dels grans centres hospitalaris amb llits pediàtrics disposen de professionals que donen atenció educativa als joves i als infants. Aquestes escoles hospitalàries vetllen per minimitzar la incidència de la malaltia en l'escolarització d'aquests alumnes i procuren normalitzar la vida del nen malalt a través de l'activitat escolar.

En funció de la seva malaltia els alumnes són atesos a l'habitació de l'hospital o es desplacen a l'aula hospitalària, on conviuen amb altres nens hospitalitzats o amb infants de l'hospital de dia.

Tot i que les estades a l'hospital són cada vegada més curtes, la problemàtica d'aquests alumnes i els seus reingressos periòdics els fan establir fortes relacions amb els mestres dels hospitals, que sovint actuen com a tutors seus.

En la utilització de les tecnologies de la informació per aquests alumnes s'hi poden destacar aquests punts:

 • L'ordinador serveix com a eina de comunicació que pot mantenir el contacte de l'alumne malalt amb els seus companys i professors de l'escola o de l'hospital. El correu electrònic permet als nens i nenes malalts intercanviar missatges personals o escolars amb els seus companys, estiguin on estiguin.
 • La preparació dels treballs escolars en suport magnètic per part del professor i dels alumnes facilita la seva transmissió.
  • Si el professor escriu els treballs i exercicis a l'ordinador, pot enviar per correu electrònic aquests materials als alumnes allunyats temporalment de l'escola.
  • Per altra banda, si l'alumne resol els exercicis a l'ordinador, el professor els pot rebre a casa o a l'escola i, a més, no és difícil establir una comunicació amb el correu electrònic per resoldre els dubtes.
 • Les informacions en CD-ROM o d'Internet poden proporcionar als alumnes malalts i/o aïllats recursos educatius i documentació complementària que seria difícil de disposar en aquestes circumstàncies.
   
Desenvolupament de la pràctica
   
 

En la realització d'aquestes pràctiques necessitareu:

 • El vostre navegador d'Internet

 

Pràctica
Aules Hospitalàries
   
 

Les Aules Hospitalàries o Escoles Hospitalàries són les escoles, generalment una aula, que estan ubicades en els mateixos hospitals. Atenen els infants i joves malalts hospitalitzats en les seves necessitats educatives d'acord amb l'estat clínic i el temps d'estada a l'hospital de cadascú.

Algunes Aules Hospitalàries disposen de pàgina web, des de la qual podeu aconseguir informació sobre la seva tasca pedagògica. A més, també hi ha una pàgina web que agrupa diferents Aules Hospitalàries d'hospitals d'arreu de Catalunya.

 • Entreu a la pàgina web de les Aules Hospitalàries: des de la pàgina de la XTEC, aneu a Escola Oberta, seleccioneu Necessitats educatives especials i premeu l'entrada Aules Hospitalàries.

 

 
   
 
 • Premeu sobre l'entrada Informació general. Feu un recorregut per la informació que dóna: Presentació, Legislació, Glossari, Jornades de Pedagogia Hospitalària...
 • Les pàgines web d'algunes Aules encara no estan disponibles. Entreu a la de l'Hospital General de Manresa, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebró... Feu un recorregut per a totes les entrades.
 
   
 
 • A continuació entreu a la pàgina web de l'Hospital Universitari Vall d'Hebró de Barcelona. Hi trobeu les entrades: Materno Infantil i Traumatologia rehabilitació.
 
Pràctica Eines de comunicació: el correu electrònic i el xat
   
  Com s'ha dit a la introducció d'aquesta pràctica, una manera que tenen els alumnes hospitalitzats de mantenir els lligams amb l'escola, tant amb els seus companys com amb els mestres, és utilitzant Internet. A Internet tenen al seu abast dues potents eines de comunicació: el correu i el xat.
 
  El xat a l'Edu365
   
  Alta d'usuari a l'edu365
 

Per poder participar a l'espai Xat de l'Edu365, cal ser-ne usuari reconegut. Això s'aconsegueix demanat una alta d'usuari, és a dir, fent una inscripció.

 • Per demanar una alta d'usuari de l'Edu365 per als alumnes cal que aneu a la pàgina inicial, on hi ha l'apartat Atenció a l'usuari. Tot seguit, a l'opció Identificació a l'edu365 hi trobareu l'entrada Alta d'usuari/ària.
 
   
 
 • Premeu sobre Alta d'usuari i accediu a un document de sol·licitud de l'alta:

http://www.edu365.com/inscripcio/

 • Cal imprimir-lo, omplir les dades, signar les persones autoritzades i enviar-lo a la adreça que hi ha a la capçalera de la mateixa sol·licitud. Aconseguireu un nom d'usuari i una contrasenya secreta, així com adreça de correu electrònic.
  El xat
 
 • Entreu a l'espai Xat. L'entrada és a la part superior de la pàgina inicial de l'Edu365.
 
   
 
 • Per entrar al xat us demana un nom (qualsevol) i escollir un canal. Premeu sobre el botó entrar.
 
 
 • Una vegada obert el canal del xat escollit, ja podeu escriure el text a la finestreta indicada i enviar-lo al Xat, d'on totes les persones connectades al mateix canal el veuran i podran contestar-lo.
 
 
  El correu electrònic a l'Edu365
   
 

Si els alumnes tenen l'alta d'usuari a l'Edu365, disposen d'una adreça de correu electrònic. Per tant poden enviar i rebre missatges.

 • Per accedir a l'espai del correu premeu l'entrada correu web, que es troba al costat de l'entrada del xat. Us demana la identificació.
 
   
 
 • Seguidament demana el nom d'usuari i el tipus d'adreça de correu que té l'alumne, a més de la contrasenya. Finalment entreu a l'espai del correu web, amb les opcions de consultar els missatges rebuts, contestar-los, escriure'n de nous...
 • Per als alumnes hospitalitzats o amb llargues malalties amb estada a casa seva, pot ser molt útil la possibilitat d'enviar i rebre fitxers adjunts al missatge: de document de text (treballs, resums, exercicis...) i de fotografies.
 
Amunt