Enrera
Mòdul 8
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  ALTRES TRANSTORNS
   

L'objectiu d'aquesta pràctica és trobar informació a la web sobre diferents transtorns i veure estratègies de treball per als alumnes afectats.

   
  Contingut de la pràctica:
   
 
 
 
 
  ALTRES TRANSTORNS
   
 

Trobareu molta informació sobre les necessitats educatives que presenten molts infants, a la pàgina web EAP del Departament d'Educació.

http://www.xtec.cat/eap/

 
 
  AUTISME
   
 

Una definició de l'autisme la podem trobar a la web del "Projecte autisme la garriga".

"És un trastorn del desenvolupament que persisteix durant tota la vida. Aquesta síndrome es fa evident durant els primers 30 mesos de vida i dóna lloc a diferents graus d’alteració del llenguatge i de la comunicació, de les competències socials i de la imaginació. Sovint aquests símptomes s’acompanyen de comportaments anormals, com activitats i interessos de caràcter repetitiu i estereotipat, de moviments de balanceig i d’obsessions insòlites cap a alguns objectes o esdeveniments".

http://www.autisme.com/html/projecte_autisme.html

  Entitats de tractament de l'autisme:
 
http://www.autisme.com/html/entitats.html
 
 
  TDAH
   
 

Transtor de dèficit d'atenció i hiperactivitat:

"El trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), és un trastorn que s'inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l'atenció, hiperactivitat o excés de moviment i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos."

 
 • Fundació Adana:

http://www.f-adana.org/

 
   
 
 • TDAH Catalunya:

http://www.tdahcatalunya.org/

 
   
 
 • Plataforma TDAH:

http://www.tdah-catalunya.org/portal/modules/news/

   
 
 • Ateda: Associació pel Tractament i Estudi del Dèficit d'Atenció.
http://www.gencat.net/entitats/ateda.htm
 
  ESCLEROSI MÚLTIPLE
   
 

"L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia del sistema nerviós central (SNC) en el qual s'hi diferencien dues parts principals: cervell i medul·la espinal. Envoltant i protegint les fibres nervioses del SNC hi ha un material compost per proteïnes i greixos anomenat mielina que facilita la conducció dels impulsos elèctrics entre les fibres nervioses. En l'EM la mielina es perd en múltiples àrees, deixant en ocasions cicatrius (esclerosi). Aquestes àrees lesionades es coneixen també amb el nom de plaques de desmielinització. "

http://www.svt.es/fem/cat/em.htm#EM

 
 • Fundació esclerosi múltiple:

http://www.svt.es/fem/cat/index.htm

 
 
  ALTRES SÍNDROMES
   
  Síndrome d'Asperger
 
http://www.asperger.es/catalunya/
   
  La tartamudesa
 

Trobareu una guia de la Tartamudesa per a eduadors a:

http://www.xtec.cat/eap/guies_profes/tartamudesa.pdf

   
  Síndrome X Fràgil
 
http://www.gencat.net/entitats/xfragil.htm
   
  Síndrome de Rett
 
http://www.rett.es/
 
  ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
   
  Introducció
   
 

Els alumnes amb altes capacitats, altes habilitats o superdotats són persones que, per alguna raó biològica o educativa, disposen de capacitats o habilitats excepcionals en algun àmbit del coneixement.

Normalment, aquesta excepcionalitat no afecta per igual totes les capacitats ni tots els camps del coneixement i sovint generen una personalitat complexa i descompensada.
Aquests alumnes poden no adaptar-se bé al funcionament de l'escola, sigui en els aspectes més acadèmics, ja que es poden avorrir amb els continguts de les classes, sigui en l'organització sovint basada en una autoritat del professor que no accepten.

Són alumnes que necessiten ajuda per superar l'avorriment que els produeix l'escola en general, ja que se'ls ofereix un currículum que els presenta pocs desafiaments i unes activitats per sota del seu nivell. Per tant, aquests alumnes poden caure en el desinterès i la marginalitat, la qual cosa els portaria al fracàs escolar.

Necessiten ajudes amb programes d'enriquiment, activitats extracurriculars, aprenentatges nous i variats... De la utilització de l'ordinador es poden destacar grans avantatges com ara aquests:

  • Crea un espai de treball individual en què els alumnes poden desenvolupar la seva activitat sense entrar en conflicte amb l'organització de la classe. Encara que aparentment tots estan treballant amb el mateix, l'ordinador, el contingut real de l'activitat pot ser molt diferent, ja sigui per la naturalesa de la tasca o per la seva complexitat.
  • És una potent eina d'estimulació intel·lectual, especialment en el camp de les ciències, que pot respondre a les necessitats d'aquests alumnes. Són innombrables els programes, els llenguatges de programació, els coneixements tècnics o les informacions que es poden contrastar utilitzant un equip de tipus domèstic.
  • És una eina per accedir a grans quantitats d'informació (CD, Internet...), sovint desconeguda pels propis professors, en què aquests alumnes trobaran els reptes intel·lectuals que necessiten. Qualsevol treball escolar es pot enriquir amb les informacions disponibles a Internet.

 

 • Consulteu el següent document sobre la superdotació i el talent en allò referent a la definició de conceptes i la seva intervenció educativa: La superdotació i el talent

 

Pàgines web de superdotació
   
  A Internet disposeu de força pàgines dedicades a la superdotació. Són, sobretot, pàgines de les diferents associacions estatals, pàgines de fundacions, pàgines sobre el seu estudi, pàgines de recursos, i dirigides a professionals (mestres, professors, psicòlegs...), a pares i mares i, naturalment, als nois i noies superdotats.
   
  Informació general
   
 
 • Pàgina web del NEEDirectorio. Necesidades Educativas Especiales en Internet. És un lloc molt conegut que dóna gran informació sobre les NEE. Té la seva secció d'Altas Habilidades:

http://www.needirectorio.com/

   
 
   
  Associacions i Fundacions
   
 
 • ADISS. Àrea de diagnòstic i seguiment de la superdotació.
http://www.adiss.net/
   
 
   
 
 • Institut català de superdotació i altes capacitats:
http://www.xarxabcn.net/instisuper/
   
 
   
 
 • AFINS. Associació de famílies d'infants superdotats:

http://www.afins.org

   
 
 • Centro para jóvenes con talento. CTY-España:

http://www.ctys.net/

   
 
   
   
 
 • SEES. Sociedad española para el estudio de la superdotación:

http://www.ucm.es/info/sees/

   
 
 • CREDEYTA. Asociación para el desarrollo de la creatividad y el talento:

http://www.credeyta.org

   
  Recursos per a la superdotació
   
 
 • MENTOR. Pàgina des d'on es poden accedir a moltes associacions, programes, projectes, societats, centres...

http://eureka.ya.com/mentor-gp/recursosweb.htm

Disposa d'una pàgina en català:

http://eureka.ya.com/mentor-GP/catala.htm

   
 
   
 
Pràctica
Les Muds (Mini Unitats Didàctiques)
   
   
 

Les Muds es troben a l'Edu365. A l'apartat dels alumnes (Primària i ESO) i en la majoria d'àrees curriculars.

Les Muds són unes activitats amb continguts de totes les àrees curriculars. Presenten els diferents temes amb suport visual: text acompanyat d'esquemes, imatges i so. L'alumne fa un recorregut per tot el contingut i a continuació pot realitzar uns exercicis d'avaluació. Tot i que estan creades per a reforçar i millorar la comprensió de diferents conceptes per part de l'alumnat en general, també són unes activitats que poden ser molt útils a alumnes:

  • Que volen aprofundir en el coneixement dels diferents temes
  • Que acaben amb facilitat les activitats generals de tot el grup classe i demanen més activitats
  • Que mostren interès per ampliar els coneixements bàsics del grup

L'avantatge de treballar aquestes Muds és que cada alumne les pot realitzar al seu ritme, avançar segons el seu grau de comprensió i realitzar aquelles que desperten més el seu interès.

   
 
 • Entreu a l'Edu365. A l'apartat Alumnes aneu a Primària. Seleccioneu les diferents àrees curriculars i observeu com presenten activitats de Mini Unitats Didàctiques.
 
PRIMÀRIA. LLENGUA CATALANA
PRIMÀRIA MEDI SOCIAL
 
Aquestes imatges poden no ser idèntiques a les que trobareu actualment a l'Edu365 ja que estan en constant ampliació
   
 
 • Aneu a visualitzar una Mud. Entreu a Primària | Coneixement del Medi | Natural. Premeu totes les MUD i sobre la Mud Què hi ha a l'Univers?
 
 
 • Realitzeu aquesta unitat didàctica. En acabar podeu visualitzar el contingut de més Muds.

Hi ha Mini Unitats Didàctiques dirigides als alumnes d'ESO. També poden ser utilitzades per aquells alumnes que, ubicats en nivells inferiors, mostrin suficient interès i capacitat per resoldre-les.

 • Aneu a les Muds de l'ESO. Per entrar-hi seleccioneu Alumnes | ESO. Escolliu diferents àrees curriculars.
 
 • Entreu a Tecnologia. Escolliu diferents Muds i visualitzeu-ne el contingut.
 
 
Aquesta imatge pot no ser idèntica a la que trobareu actualment a l'Edu365 ja que estan en constant ampliació
   

Valoreu la utilitat d'aquestes Muds per a aquells alumnes que realitzen i superen amb facilitat els continguts del grup-classe en què estan ubicats:

  • Poden ser una solució a la seva manca d'interès pel ritme normal de la classe?
  • Aquestes Muds són prou engrescadores per despertar el seu interès?
  • Servirien per mantenir-los ocupats al mateix temps que adquireixen determinats coneixements?
 
Amunt