D138: Logopèdia i TAC

Mòdul 5: Morfosintaxi (Margarita Fortuny)

Taula de continguts

Morfosintaxi

La morfosintaxi és la part de la gramàtica que estudia les regles de l’estructura interna dels mots alhora amb les regles combinatòries dels sintagmes en frases. GREC.cat

Morfologia i sintaxi no poden ser considerades de manera independent. Les paraules, per si mateixes, tenen un significat limitat que es veu enriquit, modificat o negat en combinar-se les unes amb les altres.
A més, segons la funció que assumeixen a la frase, fa que aquesta es concreti amb un únic sentit, d’entre un gran ventall d’opcions.

Objectius

Continguts

Pràctiques optatives