Objectius

Les transformacions geomètriques planes constitueixen una part de la geometria estretament lligada a l’àlgebra, i que per això manté una vigència que es compagina amb algunes aplicacions i resultats molt clàssics. 

Aquest mòdul és molt curt (només dues pràctiques) i es dedica a:

  • construir i caracteritzar les translacions, els girs i les homotècies
  • estudiar la composició dels moviments
  • delimitar els tipus i classificació dels moviments.


Tenint en compte la brevetat del mòdul i la perspectiva que ja s'ha adquirit sobre el funcionament del programa, la lectura recupera el document que es va iniciar en el primer mòdul per completar-lo ara amb la reflexió sobre l'aplicació de les eines informàtiques a l'ensenyament de la geometria.
 

Lectura

Perspectives sobre l’ensenyament de la geometria al segle XXI (part 2) 

     
PRÀCTICA12 SUMARI DEL MÒDULEXERCICIS DEL MÒDUL