Objectius

La possibilitat d'obtenir directament el lloc geomètric d'un objecte qualsevol és una de les grans aportacions de Cabri-Géomètre, perquè permet fer construccions “per punts” utilitzant elements genèrics.

Si se l’enfoca amb l'ajut d'aquesta eina, la teoria de llocs geomètrics es torna molt més interessant que en el seu format clàssic, en el qual els llocs no es podien construir gràficament i per això eren presa fàcil de la geometria analítica.

En aquest sentit aquest mòdul es dedicarà a:

  • replantejar dinàmicament el concepte de lloc geomètric
  • revisar la construcció i determinació de les còniques
  • obtenir com a traces algunes corbes poc conegudes
     
PRÀCTICA12 SUMARI DEL MÒDULEXERCICIS DEL MÒDUL