Gràfic: Generalitat de Catalunya: Departament d'Educació
 
Enrera
Mòdul 3
Disseny i creació de pàgines web
  Pràctica
Pràtica 1
Pràtica 2
 Pràtica 3
Pràtica 4
Pràtica 5
 Pràtica 6
Pràtica 7
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
 

Segons els entesos, una imatge val més que mil paraules. Qualsevol publicació, des de la més senzilla fins a la més seriosa, conté imatges, si més no a la portada. Una pàgina web, com a tipus de publicació que és, s'enriqueix enormement si conté gràfics seleccionats i imatges ben col·locades.

 

  Els objectius d'aquest mòdul són:
 
  1. Identificar els avantatges i les diferències dels formats de les imatges.
  2. Importar i exportar imatges.
  3. Manipular imatges.
  4. Optimitzar imatges i gràfics.
  5. Inserir i anomenar imatges a la pàgina web.
  6. Crear un àlbum d'imatges.
   
  Continguts
  En aquest mòdul, aprendreu a utilitzar i a tractar imatges de fons i fotografies.