Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
Projectes de centre
 
  Objectius
   
 

El Departament d’Educació publica regularment convocatòries per participar en concursos públics de diversos projectes: projectes europeus, plans estratègics, programes d'innovació...

Moltes escoles es plantegen la participació en aquestes convocatòries com una forma d'iniciar un proccés de millora de la qualitat del centre en diversos àmbits, entre ells les TIC.

   
  Continguts
   
 

Plantejar-se participar en un d'aquests projectes de centre pot ser un bon motiu per reflexionar sobre la situació de les TIC al centre i la seva integració curricular. Hem de pensar en allò que necessita millorar l'escola en els seus processos d'ensenyament-aprenentatge perquè el nivell d'assoliment de les competències bàsiques per part de l'alumnat millori, i què és el que aporten les TIC. I a partir d'aquí, cal formalitzar un pla per participar a la convocatòria corresponent.

   
 
PROJECTES DE CENTRE