Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos materials
 Maquinari
 
  Objectius
   
 

L'objectiu és treure el màxim rendiment possible dels recursos disponibles quant a maquinari i a l'hora portar un control exhaustiu d'aquests, així com el seu ús fora de l'horari lectiu.

Haurem de decidir quins maquinaris utilitzarem al centre, on els posarem,  i com els connectarem entre ells, així com les possibilitats que ens podrien oferir a la llarga. També, com portarem l'inventari, com farem el manteniment...

   
  Continguts
   
 
MAQUINARI
   
  Referències
   
 
Llibre quasi blanc de les TIC a primària - Albert Xirgo
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos materials: la xarxa informàtica del centre
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Els recursos materials: manteniment i seguretat del maquinari, programari i dades del centre