Enrera
Mòdul 5
Fem vídeo amb l'ordinador
  Pràctica
1
2
3
     
Exercicis
Exercicis
 
 
  Exportació
   
 

Un cop acabat el procés d’edició d’una pel·lícula, cal processar totes les dades que la inclouen. Les diferents escenes amb la seva imatge i l'àudio d’origen retallats, les transicions i altres efectes, el text, la música i els efectes sonors s’han de transformar en un sol clip de vídeo i àudio, on s’unifica i s’integra tota la informació.

Aquest procés es coneix amb el nom de visualització realista, o Hacer vídeo si emprem la terminologia de l’Studio.

Un cop acabada la visualització realista, és quan es pot passar al darrer pas: l'exportació.

Per iniciar-se en aquesta tasca, heu de seleccionar el botó Hacer vídeo de la barra de menús principal perquè us aparegui aquesta finestra.


El programa ofereix diverses opcions d’exportació. Segons el suport de destinació cal triar-ne una o altra. Vegeu una mica per sobre quines són.

Per exportar a una cinta DV o VHS:

 • En el primer cas, és necessari que tant la targeta capturadora del vostre ordinador com la càmera o el magnetoscopi disposin de sortida i entrada, que permetin la connexió digital a través d’un cable IEEE 1394, i.LINK o firewire (trobareu el model fotografiat a l’índex del primer mòdul).

 • En el segon cas, per fer una exportació amb connexió analògica, cal que la targeta capturadora tingui sortida RCA o
  S-Vídeo, i les entrades corresponents en el vostre magnetoscopi.

Si el que preferiu és exportar-la a un CD,  publicar-la en un lloc web o passar-la per Internet, l’heu de guardar primer de tot en una de les unitats del vostre disc dur, en un dels següents formats digitals:

Aquest és un format de vídeo estandarditzat per al Windows que permet la reproducció en qualsevol ordinador PC. És el format dels fitxers digitalitzats amb l'Studio.

En aquesta opció trobareu dues possibilitats:

 • MPEG 1: dissenyat per poder introduir vídeo en un CD-ROM, amb una qualitat d’imatge i so raonable.

 • MPEG 2:  pensat per a la televisió digital i per als DVD, per la seva alta resolució, però requereix que a l'ordinador hi hagi instal·lat programari de descodificació de l'MPEG-2.

També hi ha, en aquest cas, dues alternatives:

 • Real Vídeo: perquè la pel·lícula exportada es pugui veure en el reproductor RealVideo Player.

 • Windows Streaming Media: perquè es pugui veure en el reproductor Windows Media Player.

Per compartir la pel·lícula a Internet amb altres persones, a través de la vostra pàgina web.

Si l'ordinador disposa de gravadora de CD i/o DVD, l'Studio permet exportar directament les pel·lícules a un disc VCD, S-VCD i DVD.

Pot crear també les pel·lícules en formats VCD, S-VCD i DVD directament al maquinari de gravació de disc per a la reproducció en un aparell compatible.

Tingueu present que tot procés d’exportació d’una pel·lícula passa, amb l'Studio, per ajustar les configuracions corresponents a l’opció triada, i que quan doneu l’ordre de Crear la pel·lícula,  triga una estona, ja que ha de processar i generar una visualització realista de tota la informació. El temps depèn bàsicament de tres factors:

 • De la configuració que hàgiu establert.

 • De  la  durada de la pel·lícula, de les transicions, dels filtres, dels títols i de l'àudio que li hàgiu afegit.

 • De les característiques del vostre equip informàtic: velocitat del processador, memòria RAM, capacitat de memòria lliure del disc dur, etc.

Sigui un format o un altre, tingueu present que l'haureu de guardar en el vostre disc dur abans d'exportar-o.