Institut Francesc Macià - Cornellà


L'INSTITUT
Presentació
Localització
Contacta
Plànols del centre
  Equipaments
Galeria de fotos
SERVEIS
  Suport EDUCAT 1x1
Secretaria
Biblioteca
AMPA
  Escola i salut
Menjador
Accès directe-CORREU WEB
ESTUDIS
  ESO
  Batxillerat
  Llibres del curs actual
ACTIVITATS
  Activitats esport.extraescolars
  Sortides-Actes
  Intercanvis
  Projectes
  Activitats culturals
ORGANITZACIÓ
Junta directiva
Coordinacions
  Consell Escolar
Grups actuals
Seminaris
Professorat
  Alumnes
Normes disciplinàries
CONSULTES
Calendari escolar 10/11
Activitats extraescolars
Tutories
Marc horari
Documents diversos
ENLLAÇOS
Moodle
Departament d'Educació
Citilab-Cornellà
 
 
 
 
 

 

OFERTA EDUCATIVA DE L'INSTITUT

En l’actualitat, a l’Institut s’hi imparteixen els quatre cursos d’ESO, els dos cursos de batxillerat (modalitats tecnològica, bio-sanitària, humanística i social), acull dues aules d’acollida, una Unitat de Suport a l’Educació Especial, i tres grups del projecte PROA d’Estudi Assistit. Hi ha alumnes amb adaptacions curriculars, i altres amb Programes de diversificació curricular. L’administració, però, no ha dotat el centre de cap recurs específic per als alumnes amb problemes conductuals.

La comunitat educativa està formada per més de set-cents alumnes i les seves famílies, setanta professors, el personal no docent, i l’AMPA.

Incorporem les noves tecnologies al servei de la pràctica docent, així com els altres recursos de què disposem: hort i jardí pedagògics, laboratoris, tallers, aula d’autoprenentatge, biblioteca, sala plurifuncional, etc.

 

RESULTATS

La immensa majoria d’alumnes treuen un bon profit dels ensenyaments que s’imparteixen al centre.
El percentatge d’alumnes que passen curs durant l’ESO és superior al 90%, i –arriba a cotes més altes si no es compten els alumnes absentistes i conductuals-.
Al batxillerat, aproven curs un 70%, i a la selectivitat acostumen a aprovar un 90 % dels alumnes que s’hi presenten (en algunes ocasions ha estat del 100%).
Hi ha hagut alumnes que han estat premiats per haver obtingut una de les notes més altes de Catalunya (a les Proves d’Accés a la Universitat).
Sempre, a final de curs, hi ha alumnes que obtenen una mitjana superior al 9 a tot el batxillerat, per la qual cosa són mereixedors de la Matrícula d’Honor. Aquesta els permet matricular-se a la carrera universitària pública estalviant-se l’import del primer curs.

Cada any, per Nadal, el director i el cap d’estudis lliuren una carta de felicitació als alumnes que han obtingut els millors resultats durant la primera avaluació, i que no han provocat conflictes disciplinaris.

Per als que no poden seguir el règim establert, generalment per problemes de conducta, la direcció i el departament d’orientació proposen les alternatives més adequades (l’Aula Oberta de la Fundació el Llindar – Can Mercader, estudiar un Programa de Qualificació Professional Inicial, presentar-se a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior, escoles d’adults, Institut Obert, canvi de centre, etc.)

 

 

 

Institut Francesc Macià - 2010 - C/ Joan Maragall, s/n. 08940 Cornellà de Llobregat - Tfn 93 480 15 09
INS Francesc Macià