web de la Generalitat de catalunya web del departament d'educació Estudis Post-Obligatoris a Catalunya
Actualitzada a 12-06-2021
institut vinyes velles Logo Institut Vinyes Velles
Codi de Centre: 08042093
Av. Barcelona, 2
08170 - Montornès del Vallès - BCN
Tel: 93`568 60 79 - Fax: 93 568 68 73
Correu@: iesvv@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesvv
Click per descarregar codi QR Institut Vinyes Velles
 
cerques
 
© jlazaro-InstitutVV 
Unió Europea - Fons Social Europeu
 
     
 
 
Inici de Pàgina
unió europea - fons social europeu


El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i que se centra en els quatre eixos següents:

  • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
  • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
  • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent
  • Eix 4: Assistència tècnica 

El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

Més informació:

Fondo Social Europeo
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

Programa d’Orientació i Reforç per a la Millora i Suport en l’Educació
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/actuaciones/orientacion-refuerzo-educacion1.html