web de la Generalitat de catalunya web del departament d'educació Estudis Post-Obligatoris a Catalunya
Actualitzada a 12-06-2021
institut vinyes velles Logo Institut Vinyes Velles
Codi de Centre: 08042093
Av. Barcelona, 2
08170 - Montornès del Vallès - BCN
Tel: 93`568 60 79 - Fax: 93 568 68 73
Correu@: iesvv@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesvv
Click per descarregar codi QR Institut Vinyes Velles
 
cerques
 
el centre
© jlazaro-InstitutVV 
el centre
 
       
 
Inici de Pàgina
breu resum històric


L’Institut Vinyes Velles de Montornès del Vallès és un centre públic de secundària que va començar a funcionar el curs 1983-1984, com extensió de l’Institut de Batxillerat de Mollet.

Inicialment es va començar amb barracons, però posteriorment, en dues fases diferents, es van construir els dos aularis adossats a l’antiga masia Manso Calders, edifici rehabilitat que conté diferents espais específics: seminaris, biblioteca, aula de música, laboratoris, aula d’idiomes, aula d’informàtica, aula de visual i plàstica, aula de vídeo i secretaria. Inicialment es va impartir BUP i COU, fins l’arribada de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

Les modalitats de batxillerat que el centre imparteix són el científic-tecnològic i el socio-humanístic.

El centre havia acollit fins al curs 2005-2006 tot l’alumnat provinent de les escoles del municipi. A partir del curs 2006-2007 això ja no és així amb motiu de la creació d’un segon centre al municipi, l’institut Marta Mata.

El nostre objectiu com a institut públic és la de oferir un ensenyament de qualitat al nostre alumnat, perquè esdevinguin persones responsables, autònomes i preparades per als reptes que el futur els plantejarà


Inici de Pàgina
la nostra masiaInici de Pàgina
situació


L’Institut Vinyes Velles està situat a Montornès del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental.

El municipi té una població aproximada de 15.000 habitants, el qual ha tingut una creixent expansió des dels anys 70. Per la seva activitat econòmica destaca el sector industrial, amb l’existència de diversos polígons industrials i empreses de renom internacional. Per això, la major part de la població treballa en els sector de la indústria i en el dels serveis. Tot i així, encara es mantenen certs espais d’ús agrícola.

Com a conseqüència del creixement del municipi, una de les característiques de Montornès és la presència important de població immigrant, inicialment, d’origen andalús, extremeny i castellà i, posteriorment, d’arreu del món, on destaca la comunitat magrebí i subsahariana.

L’institut es troba a l’entrada de Montornès venint per la coneguda com carretera de La Roca des de Martorelles, Montmeló, Mollet, Barcelona... Es troba situat pràcticament al centre del poble i en un radi relativament proper es troba l’Ajuntament, el Centre d’Atenció Primària (CAP), el Casal de Cultura, la Ràdio...

El fet que el centre es trobi situat en un entorn natural va ser el propiciador de voler formar part de la Xarxa d’Escoles Verdes. Després de la presentació i avaluació del Pla d’Actuació per al trienni 2005-2008, des de desembre de 2005 el nostre institut manté el distintiu d’Escola Verda, el qual s’ha anat renovant.

Tot i que no es donen les circumstàncies per ser un servei obligatori, l’Ajuntament i el Consell Comarcal ofereixen un servei de transport escolar al nostre alumnat.