web de la Generalitat de catalunya web del departament d'educació Estudis Post-Obligatoris a Catalunya
Actualitzada a 12-06-2021
institut vinyes velles Logo Institut Vinyes Velles
Codi de Centre: 08042093
Av. Barcelona, 2
08170 - Montornès del Vallès - BCN
Tel: 93`568 60 79 - Fax: 93 568 68 73
Correu@: iesvv@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesvv
Click per descarregar codi QR Institut Vinyes Velles
 
cerques
 
© jlazaro-InstitutVV 
la música al Vinyes Velles
             
Inici de Pàgina
ara art

El passat 3 de juny de 2019 es va fer pública la RESOLUCIÓ EDU/1490/2019, de 29 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica "araArt”.

En tenir coneixement de la publicació d’aquesta Resolució, la direcció del centre li va presentar a la cap del departament artístic de l’institut, l’Esperança, que ràpidament es va engrescar en veure la possibilitat de participar-hi des de la matèria de Música, i va emplenar la documentació sol·licitada per presentar-la, abans de la finalització del curs passat.

Els grans objectius d’aquest nou programa impulsat pel Departament d’Educació són:

 • Potenciar les arts per millorar les capacitats i les competències bàsiques de l’alumnat i contribuir a estructura el seu pensament.
 • Genera situacions d’aprenentatge vinculades a les arts que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat, tot atenent la diversitat i fomentant la inclusió.
 • Promoure l’obertura i les aliances dels centres amb l’entorn i contribuir a desenvolupar estratègies de projecció externa.
 • Fomentar el gust per les arts entre la comunitat educativa i aportar futur públic per a les arts i la cultura.
 • Generar oportunitats per detectar i promoure el talent en l’àmbit de les arts tot atenent la diversitat.
 • Contribuir a la formació del professorat a través de la col·laboració dels mestres i professors del sistema educatiu amb el professorat dels ensenyaments artístics i els professionals de l’àmbit de les arts.
 • Genera espais de treball en xarxa entre els centres educatius.

Aquests projectes artístics es duran a terme en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques. Aquests darreres tindran un paper destacat en l’acompanyament dels docents i alumnes, durant el procés d’aprenentatge, a través de la participació en la realització de les activitats que componen els projectes generats.

Aquest programa té dues modalitats:

 1. La modalitat A, per a centres que en el moment de fer la sol·licitud ja portaven a terme un projecte artístic de les característiques que s’establien a la resolució.
 2. La modalitat B, s’adreça als centres que han volgut començar un projecte artístic de les característiques que s’establien a la resolució.

El nostre projecte s’escau dins de la modalitat A, i dels 50 centres educatius que els seus projectes han estat admesos només 14 son instituts, d’aquests quatre som del Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental i d’aquests dos del Vallès Oriental: l’Institut La Roca del Vallès i, nosaltres, l’Institut Vinyes Velles.

Els projectes participants tindran una durada mínima de 3 cursos i inclouran les fases següents:

 1. Fase de diagnòstic, disseny i elaboració del projecte, cerca del centre col·laborador o agent artístic extern, signatura del conveni de col·laboració, formació inicial, disseny del projecte, determinació de la coordinació i de l’equip impulsor que portarà a terme el projecte.
 2. Fase d’implementació: aplicació plena i desenvolupament del projecte, formació permanent, treball en xarxa amb altres centres “araArt”, avaluació de seguiment del projecte.
 3. Fase de consolidació, avaluació final i transferència: accions de retorn a l’entorn, avaluació i memòria final, continuació del treball en xarxa. A la finalització del projecte caldrà entregar una memòria final segons model facilitat al portal de centres.

El projecte que vam presentar a finals del curs passat s’inclou en els àmbits de:

 • Les metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge, i
 • La relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.

Aquest projecte està dissenyat per tal que l’alumnat de secundària pugui accedir a la formació artística musical i a la seva pràctica, amb l’objectiu de:

 • Estimular la seva capacitat d’aprenentatge, no només a la matèria de música sinó també a d’altres matèries.
 • Millorar les seves habilitats socials, les seves potencialitats personals, la seva autoestima, els valors del compromís i la responsabilitat.
 • Afavorir la cohesió social del nostre alumnat, en generar igualtat de condicions entre l’alumnat.

La metodologia que portem i portarem a terme es basa en la immersió de les noies i els nois dins d’un grup d’orquestra, tant des de la pròpia matèria de música, com des de les matèries optatives en aquest àmbit. Així

 • A 1r d’ESO: A més de la matèria de Música oferim la matèria optativa “Ball de bastons”.
 • A 2n d’ESO: A més de la matèria de Música oferim la matèria optativa “Conjunt instrumental (1)”.
 • A 3r d’ESO: La matèria de Música no hi entra en el currículum, nosaltres oferim les matèries optatives “Conjunt instrumental (2)” i “Música i cinema”.
 • A 4t d’ESO: A més de la matèria de Música, que en aquest nivell és una matèria optativa del currículum, oferim el projecte de recerca “Iniciació a la guitarra”, en la seva 3a edició, en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música, Dansa i Teatre.

A més, com hem descrit anteriorment en aquest document, combinem les classes grupals descrites amb els, que anomenem, patis artístics, amb la pràctica d’instrument (flauta, violí, guitarra, percussió, etc.) per part d’alumnat motivat i/o amb curiositat, de manera lliure i voluntària. Aquesta pràctica diària a l’hora de l’esbarjo tutelada pels dos professors de música de l’institut genera un treball grupal i un aprenentatge entre iguals molt important, ja que, per una banda, es crea un aprenentatge molt més accelerat i eficaç i, per l’altra, es potencia exponencialment la il·lusió per aprendre i fer art.

Arribat aquest punt cal dir que els centres artístics col·laboradors seran:

 • L’Escola Municipal de Música, Dansa i Teatre de Montornès del Vallès, centre artístic del nostre entorn més proper, a l’institut i al nostre alumnat.
 • L’Orquestra Riborquestra de Barcelona, una orquestra comunitària i Inter generacional ubicada al districte de Ciutat Vella de Barcelona i la finalitat de la qual és oferir nous recursos a l’entorn i a les persones que l’habiten mitjançant l’aprenentatge artístic. La Riborquestra vol ser una eina que fomenta el creixement personal dels infants i joves i que contribueix a l’apoderament de la seva comunitat mitjançant l’aprenentatge dels instruments orquestrals i la vinculació amb el seu territori.

L’orquestra actua com a motor creatiu que potencia els valors del respecte, la tolerància, l’autonomia, la interdependència així com el compromís i el treball en equip fomentant una cultura de l’esforç i del mèrit.
El seu projecte parteix d’un model metodològic innovador i inclusiu que esdevé un clar exemple de democratització de la pràctica artística i un instrument de participació ciutadana que contribueix a la generació de noves fórmules de relació entre els seus membres i les seves famílies.
En definitiva, la Riborquestra és un instrument clau per a la creació d’oportunitats, la cohesió social i l’orientació d’infants i joves en el seu esdevenir gràcies a la capacitació artística, comunicativa i social. Més info a: https://comusitaria.wixsite.com/riborquestra.