web de la Generalitat de catalunya web del departament d'educació Estudis Post-Obligatoris a Catalunya
Actualitzada a 11-02-2022
institut vinyes velles Logo Institut Vinyes Velles
Codi de Centre: 08042093
Av. Barcelona, 2
08170 - Montornès del Vallès - BCN
Tel: 93`568 60 79 - Fax: 93 568 68 73
Correu@: iesvv@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesvv
Click per descarregar codi QR Institut Vinyes Velles
 
cerques
 
© jlazaro-InstitutVV 
coeducació
 
           
 
       
 
       
 
inici de pàgina
presentació

CO
MISSIÓ
EDUCADORA

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ Institut Vinyes VellesEl curs 2020-21 hem constituït a l’institut l’anomenada COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ, formada en aquests moments per la Marina Cueto, la Vanessa Galán i en Josep Segura, amb el suport dels tutors i de les tutores, de les coordinadores i coordinador, així com la resta del professorat.


Enguany s’han donat les condicions per constituir-la, fonamentalment perquè:

 • La Marina i la Vanessa han realitzat la formació oferta pel Departament d’Educació i han tingut la motivació per plantejar a la Direcció la creació d’aquesta comissió.

 • El tema del Seminari Primària-Secundària en el que vam participar la majoria de centres de Montornès del Vallès el curs passat va ser el de la Coeducació.

 • Un dels eixos que es treballen aquest curs al Pla Educatiu d’Entorn de Montornès del Vallès és el de la Coeducació.

 • És el tema sobre el que es reflexiona en l’Espai de Debat Educatiu municipal, l’EDE.

El treball dut a terme al seminari el curs passat va concloure amb la redacció d’un catàleg, que trobareu unes línies més avall.


És objectiu d’aquesta comissió posar en marxa activitats i iniciatives a l’institut per tal que el Vinyes Velles sigui més que un centre educador; sigui, conscientment, un centre coeducador.

inici de pàgina
decàleg escola coeducadora

CO
MISSIÓ
EDUCADORA

DECÀLEG DE L'ESCOLA COEDUCADORA

inici de pàgina
dia de les escriptores

CO
MISSIÓ
EDUCADORA

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES ESCRIPTORES


Des de la Comissió de Coeducació de l’Institut Vinyes Velles us volem proposar la realització de dues activitats per celebrar el Dia de les Escriptores 2020, el 19 d’octubre de 2020.

Tutoria del 16 d’octubre

Passi del vídeo “201019 DIA DE LES ESCRIPTORES” de 2min 43seg com a activitat preparatòria de la del dilluns 19.
Convidar l’alumnat perquè durant el cap de setmana prepari la lectura d’algun text d’alguna escriptora per llegir-lo a l’Hora de Lectura Rotativa del dilluns 19.

Hora de lectura rotativa del 19 d’octubre

Iniciar l’hora amb la lectura per part del professor/a amb la lectura d’un text d’una escriptora.
Si s’escau, lectura per part de l’alumne/a que hagi preparat alguna lectura.


TEXTOS ESCRIPTORES
inici de pàgina
conmemoracó del 25 de novembre - dia internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

CO
MISSIÓ
EDUCADORA

CARTELLERIA DEL 25N
ACCIÓ TUTORIAL AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 25N


OBJECTIU GENERAL

Commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Des de la comissió hem pensat que, prèviament al tractament de la violència de gènere, calia posar les bases de diferents aspectes que són la base per fer un millor enfocament i, per aquest motiu, els treballarem en dues sessions de tutoria.


CONEIXEMENTS PREVIS

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

La coeducació proporciona tant a l’alumnat com al professorat estratègies que esdevenen veritables agents de transformació.

La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.

Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

Remarcar la necessitat avui i cada dia, de treballar intensament i prendre consciència sobre la importància de la prevenció i l’abordatge de les violències de gènere.

Per això, des de la comunitat educativa, ens cal educar en relacions sexoafectives sanes, ens cal visibilitzar una violència que fa molt mal però no sempre estem preparats ni preparades per reconèixer.

MATERIAL

A la taula només 1 bolígraf i 1 un full de paper, a poder ser, quadriculat.

El voluntari o la voluntària haurà de fer servir dos fulls de paper.


TUTORIA 1 de 2 (20/11/2020): DIVERSITAT SEXUAL I AFECTIVA


OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Identificar i diferenciar els termes referents al sexe, el gènere, l’orientació afectivo sexual i la identitat de gènere.

 • Aconseguir expressar, argumentar, fonamentar i defensar opinions, sobre aspectes referits a la diversitat afectiva i sexual amb actitud tolerant cap a les altres persones i els seus punts de vista.

 • Assumir que la diversitat afectiva i sexual i la identitat i expressió de gènere és un fet que s’ha de respectar.

 • Promoure l’autoestima de tots els nois i les noies en relació a la seva orientació sexual i identitat de gènere.

ACTIVITATS

Abans de l’inici de l’activitat, el tutor o la tutora farà saber al grup que es necessita un voluntari o una voluntària que serà la persona encarregada de plasmar les reflexions i els acords del grup. Aquesta persona necessitarà un full més, a part del seu, on recollir aquestes reflexions i acords.


activitat 1

 • Veure la primera part del vídeo “que-es-la-diversidad-sexual-explicacion-facil”.

 • Reflexionar sobre si el que s’ha vist i sentit s’ajusta a la realitat o bé algunes coses de les que s’han dit obeeixen a estereotips (idees preconcebudes i simplistes, basades en tòpics o patrons culturals prèviament establerts).

 • Plasmar a la pissarra el fruit d’aquesta reflexió, mentre que un voluntari o una voluntària les recollirà en un full, identificant el grup-classe i encapçalant-lo, per exemple, amb “Tutoria 25N, Activitat 1”. Aquest full serà recollit al final de la sessió i lliurat més endavant a la persona coordinadora de nivell.
activitat 2

 • Veure la segona part del vídeo “que-es-la-diversidad-sexual-explicacion-facil”.

 • Realització de l’activitat “Qui és què?” de manera individual (Material del Departament d’Educació).

 • Posada en comú de la Taula “Qui és què?”1. Debat i reflexió. El voluntari o la voluntària la recollirà en un full, identificant el grup-classe i encapçalant-lo, per exemple, amb “Tutoria 25N, Activitat 2”. Aquest full serà recollit al final de la sessió i lliurat més endavant a la persona coordinadora de nivell.

 • Tancament de la sessió reflexionant sobre el que s’ha après.

1 Material elaborat a partir de materials del Departament d’Educació per treballar la coeducació.


MATERIAL A GENERAR

 • Llistat sobre les reflexions manifestades pel grup al respecte de l’activitat 1.

 • Taula (activitat 2) “Qui és què? emplenada amb els acords del grup-classe.

TUTORIA 2 de 2 (27/10/2020): VIOLÈNCIA DE GÈNERE


OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Sensibilitzar sobre els diferents tipus de comportament violent en les relacions i buscar maneres no violentes de resoldre conflictes.

 • No permetre cap actitud que promogui la violència de gènere o el seu exercici.

 • Saber com actuar davant de situacions de violència de gènere a l’àmbit escolar.

 • Conèixer recursos de prevenció i atenció de la violència de gènere.

PARAULES CLAU I DEFINICIÓ

 • Violència masclista:
  Violència exercida cap a les dones en l’àmbit tant públic com privat, expressió de la discriminació i la situació de desigualtat derivades d’un model de relacions que els produeix dany i patiment físic, psicològic, sexual, emocional o social.
 • Patriarcat:
  Model social, polític i econòmic que sovint subordina les dones respecte als homes i les confina als espais privats de cura i de reproducció, mentre que als homes se’ls atorga el poder i ocupen els espais públics.
 • Estereotip de gènere:
  Noció o imatge rígida associada socialment al sexe amb que naixem i que condiciona els trets i comportaments que s’esperen i accepten segons siguem dones o homes.
 • Relacions igualitàries:
  Totes aquelles relacions que es desenvolupen exemptes de posicions de domini/submissió dels seus membres i a les quals ambdues parts es reconeixen els mateixos drets i actuen en conseqüència mútuament.

ACTIVITATS

Abans de l’inici de l’activitat, el tutor o la tutora farà saber al grup que es necessita un voluntari o una voluntària que serà la persona encarregada de plasmar les reflexions i els acords del grup. Aquesta persona necessitarà un full més, a part del seu, on recollir aquestes reflexions i acords.


activitat 3

 • Realització de l’activitat “Què creus que és la violència de gènere?” de manera individual: Llistar situacions, mites, o altres coneixements i que estiguin relacionats amb el que s’entén per violència de gènere.

 • Posada en comú del llistat. Debat i reflexió. El voluntari o la voluntària el recollirà en un full, identificant el grup-classe i encapçalant-lo, per exemple, amb “Tutoria 25N, Activitat 3”. Aquest full serà recollit al final de la sessió i lliurat més endavant a la persona coordinadora de nivell.

activitat 4

 • Veure el curtmetratge “Doble check”.

 • Reflexionar oralment sobre el que s’ha vist i sentit.

 • Identificació de les tipologies de violència masclista 2 (segons el model iceberg de la violència masclista).

 • Elaboració, de manera individual, de la taula d’exemples de tipologies de violència masclista a partir del model de l’iceberg de la violència masclista.

 • Posada en comú de la taula. Debat i reflexió. El voluntari o la voluntària el recollirà en un full, identificant el grup-classe i encapçalant-lo, per exemple, amb “Tutoria 25N, Activitat 4”. Aquest full serà recollit al final de la sessió i lliurat més endavant a la persona coordinadora de nivell.

 • Tancament de la sessió reflexionant sobre el que s’ha après.

2 Material elaborat a partir de materials del Departament d’Educació per treballar la coeducació.


TAULA "TIPOLOGIES DE VIOLÈNCIA DE MASCLISTA"
per al professorat respostes orientatives i, per tant, no tancades
VIOLÈNCIA
VISIBLE, EXPLÍCITA
VIOLÈNCIA
INVISIBLE, EXPLÍCITA
VIOLÈNCIA
INVISIBLE, IMPLÍCITA
 • Quan un noi pega o empeny una noia.
 • Quan algú per gelosia té reaccions agressives.
 • Quan et violen.
 • Quan et controlen el telèfon o amb qui parles.
 • Quan no et deixen vestir-te com tu vols perquè et diuen que provoques.
 • Quan no pots sortir amb les temes amigues/amics.
 • Si s’enfaden sense motius.
 • Quan canvien la manera de ser algú. Per exemple si és una persona molt extravertida i passa a no parlar amb ningú.
 • Relació de poder i control de l’home cap a la dona.
 • Quan algú tira floretes a una noia.
 • El micromasclisme és violència.
ORIENTACIONS
Si apareixen punts com els següents, cal posar-los en dubte
Només passa amb persones que tenen un nivell sociocultural baix Això és una cosa d’abans, ara ja no passa. Les víctimes de violència masclista si no se’n surten és perquè no volen.

MATERIAL A GENERAR

 • Llistat sobre les reflexions manifestades pel grup al respecte de l’activitat 3.

 • Taula d’exemples de tipologies de violència masclista.


inici de pàgina
commemoració de l'11 de febrer - dia internacional de les dones i les nenes (i les noies) al la ciència

CO
MISSIÓ
EDUCADORA

ACCIÓ TUTORIAL AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DE L’11/02


OBJECTIU GENERAL

Segons l’ONU, la ciència i la igualtat de gènere són vitals per realitzar els objectius de Desenvolupament Sostenible en l’Agenda 2030 que s’ha marcat l’organització.

Per aquest motiu, l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar l’11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.

ACTIVITAT 1: #NOMOREMATILDAS (curs: 2020-2021)

Des de la comissió hem pensat que, prèviament a la celebració d’aquesta diada, calia informar de la iniciativa internacional #NOMOREMATILDAS. Per aquest motiu a la tutoria del 5/02 es passarà un vídeo per donar visibilitat a aquesta iniciativa que pretén retornar les científiques ignorades al lloc que els hi correspon.ACTIVITAT 2: VISIBILITZACIÓ (cursos: 2020-2021 i 2021-2022)

Des de les matèries de l’àmbit cientificotecnològic i per nivells, donar visibilitat a les dones científiques que han destacat o estan destacant en els següents àmbits:

• 1r d’ESO: BIÒLOGUES I GEÒLOGUES.
• 2n d’ESO: FÍSIQUES I QUÍMIQUES.
• 3r d’ESO: TECNÒLOGUES.ACTIVITAT 3: XERRADA AMB UNA CIENTÍFICA (curs: 2020-2021)

L’11 de febrer alumnat de 1r d’ESO, conjuntament amb altres alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO de més de 200 centres educatius van connectar i conèixer més de 250 investigadores del món de l’empresa, centres de recerca i universitats del territori català en la iniciativa #100tífiques, promoguda per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Barcelona Institute of Science and Technology.

En el nostre cas, van connectar amb la Natàlia Carreras, llicenciada en Genètica, Màster de Bioinformàtica i estudiant de primer any del doctorat al Parc de Recerca de Biomèdica de Barcelona, la qual va explicar la seva activitat professional i com ha arribat a desenvolupar-la.ACTIVITAT 3: XERRADA AMB UNA CIENTÍFICA (curs: 2021-2022)

L'11 de febrer l'alumnat de 1r d'ESO, conjuntament amb altres alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO de diferents centres educatius de Catalunya, ha participat en la iniciativa #100tífiques, promoguda per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i el Barcelona Institute of Science and Technology.

En el nostre cas, va connectar amb la Sílvia Alemany, psicòloga de formació, que treballa en l'àmbit de les ciències de la salut i la biomedicina i que investiga sobre com els factors genètics i ambientals afecten el neurodesenvolupament i la salut mental.ACTIVITAT 4: PEL·LÍCULA (cursos: 2020-2021 i 2021-2022)

L’alumnat de 2n d’ESO ha visualitzat la pel·lícula “Figuras ocultas”.inici de pàgina
commemoració del 8 de març - dia internacional de la dona 2021

CO
MISSIÓ
EDUCADORA

ACCIÓ TUTORIAL AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 8/03


OBJECTIU GENERAL

L’Agend 2030 de les Nacions Unides fa un pas més enllà i marca la forta interrelació entres els diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible i subratlla la igualtat de gènere com a condició necessària per un mon pròsper i sostenible.

La implementació d’aquests grans consensos internacionals té un efecte dominó que acaba afectant al nostre dia a dia.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha presentat l’Estratègia Europea per a la Igualtat de Gènere 2020-2025 que pretén donar compliment al mandat de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible que posa la igualtat de gènere com una prioritat transversal. Aquesta estratègia planteja, entre altres, mesures adreçades a la reducció de la bretxa salarial de gènere i la lluita contra l’assetjament.

A casa nostra, des de la creació l’any 2008, la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals, treballa per arribar a acords entre l’Administració de la Generalitat, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya per facilitar la igualtat efectiva entre dones i homes a la feina, com el desenvolupament d’eines per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre dones i homes i l’impuls de la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.

ACTIVITAT 1: RETRATS DE DONES

Des de la matèria d’Educació Visual i Plàstica, l’alumnat de 1r i 3r d’ESO realitzen retrats de dones que han destacat durant la història de la humanitat. Un cop finalitzats aquests retrats, on s’apliquen diferents tècniques artístiques per a la seva confecció, es pengen als passadissos de l’aulari d’aquests nivells.ACTIVITAT 2: CARTELLS CELEBRACIÓ 8M

Des de la matèria d’Educació Visual i Plàstica, l’alumnat de 4t d’ESO realitzen cartells per celebrar el dia internacional de la dona.

4t A

4t B

4t C


Des de les tutories de 2n d’ESO, l’alumnat d’aquests grups realitzen cartells per celebrar el dia internacional de la dona.

2n A

2n B

2n C

2n DUn cop finalitzats aquests cartells, on s’apliquen diferents tècniques de cartelleria, es pengen als espais més visibles del centre.

ACTIVITAT 3: 8M I CULTURA I VALORS ÈTICS

Des de la matèria de Cultura i Valors Ètics, l’alumnat de 4t d’ESO:

 • Coneix perquè es va escollir la data del 8 de març per celebrar el dia internacional de la dona.

 • Descobreix quin país del món va legislar per primera vegada l’obligació de pagar el mateix sou a homes i dones, i quan ho va fer.

 • Pren consciència de fets i gestos que es poden canviar en la vida domèstica quotidiana.

 

ACTIVITAT 4: 8M I LES CIÈNCIES SOCIALS

Des de la matèria de les Ciències Socials, l’alumnat de 3r d’ESO coneix:

 • Coneix perquè es va escollir la data del 8 de març per celebrar el dia internacional de la dona.

 • Coneix l’evolució del moviment feminista i en debat en grup.

 

PER UN ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE
Aquesta publicació es pot trbar a:
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions/810/especial-d-un-cop-de-ma-per-un-us-no-sexista-del-llenguatge
 
La guia d'usos no sexistes de la llengua es pot trobar a:
https://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219