Xemeneies de vapors i bòviles
 
 
 
Introducció
Xemeneies a Terrassa
Propostes didàctiques
Terminologia
Bibliografia
Agraïm la col·laboració de l'Arxiu Tobella de Terrassa, que ens ha cedit les fotografies per a il·lustrar aquest treball. 
Teresa Llumà
Esteve Ricard
Ricard Sanmartí

Coordinació: Jordi Regalés