Manufactura auxiliar
---
MANUFACTURA AUXILIAR
---
Localització:
Es pot localitzar al carrer Sant Sebastià, cantonada amb el carrer Lepant, de Terrassa.

Característiques:
La xemeneia és de base circular amb motllura a la part superior i fust troncocònic. Està construïda amb totxo vist aplantillat. La base fa aproximadament uns 4,5 metres de diàmetre i 6 metres dalçada. El fust té una alçada de 25 metres, es troba encerclat i està rematat per un potent collarí motllurat.

Activitat industrial:
Fàbrica dindústria tèxtil, actualment en desús.

Ús actual:
En desús.

Observacions:
Té parallamps. Es pot veure des de lautopista.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]