Oliu. Antic Vapor Montset
---
OLIU. ANTIC VAPOR MONTSET
---
OLIU. ANTIC VAPOR MONTSET


OLIU. ANTIC VAPOR MONTSET
Localització:
Està situada a la Rambla d’Egara, 340 de Terrassa.

Característiques:
La xemeneia és de base troncopiramidal i el fust és troncocònic, quasi cilíndric. La construcció del fust és feta amb totxo vist aplantillat, mentre que la base està construïda amb pedra artificial i motllurada a les cantonades inferiors. Les mides són les següents: la base té 3 per 3 metres quadrats i 5 metres d’alçada; el fust té 3 metres de diàmetre i 20 metres d’alt. El coronament és amb dos collarins.

Activitat industrial:
Era una empresa que es dedicava a la indústria llanera.

Ús actual:
En desús. S’està en tràmit d’urbanitzar tot el voltant.

Observacions:
També té un parallamps.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]