SAPHIL
---
SAPHIL
---
SAPHIL


SAPHIL
Localització:
SAPHIL. Societat Anònima de Pentinat i Filatura de Llana. L’Anònima. Es pot trobar al carrer Galileu, 303, cantonada amb el carrer Vázquez de Mella, de Terrassa.

Característiques:
La xemeneia és de base quadrada i fust troncocònic. Té una alçada total de 37 metres. En la seva construcció es va usar totxo aplantillat. Té un coronament amb collarí i passera circular, a la qual s’hi arriba mitjançant una escala de gat amb una protecció de cercle metàl·lic.

En el moment que es va construir, l’any 1961, estava ubicada a l’interior de la fàbrica i al seu costat hi havia un dipòsit elevat.


Activitat industrial:
L’empresa és de grans dimensions, ocupa una superfície total de 25.201 metres quadrats. La firma es crea l’ 11 de desembre de 1919 però prové de la fusió amb altres empreses més antigues (creades entre el 1889 i el 1893). Aquestes veuen la necessitat d’anar-se adequant als nous temps i així es van anar afegint successives ampliacions als edificis originals, en concret, el 1929 es va fer una primera ampliació i el 1943 una segona. Inicialment la firma era propietària de diferents edificis repartits entre diversos carrers de Terrassa (Sant Leopold, Rambla d’Egara, Cta. de Martorell i Galileu).

De tota manera, la fàbrica del carrer Galileu es va convertir en la principal central productora de la Societat Anònima, on es realitzaven tots els processos tèxtils amb llana i estam. El 1925, a més, va passar a ésser la seva seu social. Els arquitectes d’aquest edifici van ser Lluís Muncunill i Pere Pigrau.


Ús actual:
Tan sols en resta la xemeneia, ja que tot el voltant està urbanitzat.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]