Terrassa Industrial (TISA)
---
TERRASSA INDUSTRIAL (TISA)
---
TERRASSA INDUSTRIAL (TISA) Localització:
Es pot trobar al carrer Prim, carretera de Montcada, de Terrassa.

Característiques:
La xemeneia està construïda en totxo vist aplantillat, d’uns 34 metres d’alçada. El fust està protegit de cèrcols per la part superior. Té un coronament en collarí. Estava situada a l’interior de la fabrica. Va ser construïda per l'arquitecte Dr. Joan Baca i Reixach, el 1945.

Activitat industrial:
Era una empresa dedicada a la indústria tèxtil, que va iniciar-la, l’any 1802, J. Argemí. El 29 de desembre de l’any 1917 es constitueix en Terrassa Industrial SA, agrupant els industrials d’aquestes societats: Alegre i Cia, Casanovas i Vallès i Boada i Rigol. Aquest any també es crea el complex industrial on encara actualment es pot trobar la xemeneia. El principal objectiu de la firma era l’exportació dels productes manufacturats.

Ús actual:
Tan sols en resta la xemeneia i està en desús.

Observacions:
La rellevància d'aquesta xemeneia és que, l'arquitecte, va aplicar un nou mètode per evitar que s'esboqués: consistia en rematar l'acabament amb dos anells de formigó que cenyien la boca de la xemeneia. Aquest nou mètode va ser ràpidament posat en pràctica en la construcció de noves xemeneies.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]