Bòvila Almirall I
---
BÒVILA ALMIRALL I
---
BÒVILA ALMIRALL I


BÒVILA ALMIRALL I
Localització:
Avda. Àngel Sallent, número 57 cantonada amb el carrer d'Antoninus Pius de Terrassa.

Característiques:
El mestre d’obres de la xemeneia fou Marià Massana Riba. Es va construir l’any 1958 i té una forma troncocònica, construïda amb totxo vist aplantillat. La seva base és poligonal, mig quadrada i mig hexagonal. Té una alçada de 63,25 metres, el diàmetre de la base de 3,98 metres i el diàmetre superior de 2,19 metres. El volum intern aproximat és de 166 metres cúbics i el seu pes, també aproximat, és de 570 tones. El coronament és amb tres plataformes. Destaca la curiosa escala helicoïdal construïda amb graons de pedra artificial. És constituïda per 217 esglaons que pugen a la plataforma inferior, que està protegida per una barana, i és la més àmplia de les tres existents. Entre les tres plataformes hi ha una escala de ferro vertical de 17 esglaons.

Activitat industrial:
La xemeneia servia per donar sortida als fums dels forns de cocció dels totxos de la bòvila de ca l'Almirall, empresa que fou creada el 1910. L'any 1958, el Sr. Almirall va decidir fer construir una nova xemeneia per ampliar la capacitat de tir dels seus forns de cocció de maons que destacà per la seva alçada.

Ús actual:
Avui, de tot el conjunt de la bòvila només en queda la xemeneia, ja que la resta ha estat urbanitzada.

Observacions:
La xemeneia de la bòvila Almirall figura en el llibre Guiness i es considera la xemeneia més alta del món.

És un dels símbols més emblemàtics de la Terrassa industrial.

---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]