Tintoreria Lanera
---
TINTORERIA LANERA
---
Localització:
Està situada al carrer Sant Leopold, cantonada amb el carrer Montserrat, de Terrassa.

Característiques:
Dins la fàbrica hi ha dues xemeneies. Una construïda el 1920 i l’altra el 1946. La més antiga té menys alçada, és troncocònica i està construïda amb totxo aplantillat.

La més moderna i més alta és una de les més interessants de Terrassa. Consta d’una base de planta quadrada, de tres per tres metres de superfície i presenta als costats arcuacions amb arquivoltes. Està rematada per una cornisa amb tres motllures escalonades sobresortints i el carregament amb el fust el fa mitjançant un cos format per trapezis (a les cares) i triangles (a les cantonades), tot jugant amb la plasticitat del totxo. El fust és vuitavat, construït també amb totxo vist i es corona d’una motllura, un fris amb mètopes i una cornisa motllurada. L’interior està protegit amb funda de totxo. L’alçada total de la xemeneia és de quaranta cinc metres.


Activitat industrial:
Era una empresa dedicada a la indústria tèxtil.

Ús actual:
En ús.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]