TIP SA. Trullas i Palau
---
TIP SA
---
Localització:
Està situada a la carretera de Rubí, de Terrassa.

Característiques:
Fou construïda l’any 1950, aproximadament.

La xemeneia és de base quadrada, amb totxo vist, i fa uns 2,20 metres de costat. El fust emergeix de l’interior de l’edificació, té forma troncocònica, quasi cilíndrica. Construït amb totxo aplantillat, presenta el coronament amb un collarí fi, una cornisa de quatre motllures escalonades sobresortints i un últim collarí al remat. L’alçada total és de 20 metres aproximadament. Té una escala interior.


Activitat industrial:
Indústria de tints.

Ús actual:
Cap.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]