Vapor Badiella
---
VAPOR BADIELLA
---
Localització:
Rambla d’Egara, número 356, de Terrassa.

Característiques:
La xemeneia és de base quadrada de 2 per 2 metres. La planta i el fust són troncocònics. Va ser construïda en totxo vist aplantillat, amb una alçada total d’uns 15 metres. El coronament és senzill i està rematat amb un collarí. Estava situada en el pati de la fàbrica.

Activitat industrial:
Indústria tèxtil.

Ús actual:
Actualment tan sols en resta la xemeneia que, malgrat no tenir massa valor arquitectònic, es conserva.
---
[Introducció] [Xemeneies] [Propostes] [Terminologia] [Bibliografia]