Servei educatiu del Berguedà
  Bibliografia
 
Escriptura
Bonals, J; Fuster, M.; González, MªA.; Romero, E.; Sardans, A.; Soldevila, MªA.: Avaluar l'aprenentatge (de 3 a 7 anys). Ed. ISEP. Barcelona, (2002)
Bonals,J.: El trabajo en pequeños grupos en el aula. Ed. Graó. Barcelona, (2000)
Cassany, D.: Correcció del treball escrit. Ed. Eumo. Barcelona, (1989)
Cassany, D.: Ensenyar llengua. Ed. Graó. Barcelona, (1993)
Díez de Ulzurrun, A.: L'aprenentatge de la lectoscriptura des d'una perspectiva constructivista. Ed. Graó. Barcelona, (1998)
Jolibert, J.: Formar infants productors de textos. Ed. Graó. Barcelona, (1998)

Maruny, LL.; Ministral, M.; Miralees, M.: Escribir y leer. Ed. Edelvives, (1998)

 
 
Educació Inclusiva
Stainback, S.B.; L'educació inclusiva: definició, context i motius. Suports, vol. 5 núm. 1, p. 18-25, 2001

Stainback, S.B.; Components crítics en el desenvolupament de l'educació inclusiva. Suports, vol. 5 núm. 1, p. 26-31, 2001

Idol, L.; Qüestions clau relacionades amb la construcció d'escoles col·laboradores i inclusives. Suport, vol. 2 núm. 2, p. 42-55, 1995
Carbonés, J.; Castells, M.; Font,J.; Isas, R.: Cap a una escola efectiva: una proposta concreta. Suports, vol. 2 núm. 1, p. 18-28, 1998
Puig, J.M.: Feina d'educar. Ed. 62. Barcelona, (1999)
Tonucci, Francesco: Quan els infants diuen prou!. Ed. Graó. Barcelona (2004)
La escuela inclusiva. Pràcticas y reflexiones. Ed. Graó. Barcelona (2004)
Huguet, T.: Aprendre junts a l'aula. Una proposta inclusiva. Ed. Graó. Barcelona (2006)
Pujolàs, P.: Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatòria. Ed. Aljibe. Málaga (2001)
Ainscow, M.: Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Ed. Narcea. Madrid (2004)
Pujolàs, P.: Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. Ed. Eumo. Barcelona (2003)
Arnaiz, P.: Educación inclusiva: una escuela para todos. Ed. Aljibe. Málaga (2003)
Elboj, C.; Puigdellívol, I.; Soler, M.; Valls, R.: Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Ed. Graó. Barcelona (2006)
Duran, D.; Vidal, V.: Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica. Un método de aprendizaje cooperativo para la diversidad en secundaria. Ed. Graó. Barcelona (2004)
Moriña, A.: Teoría y práctica de la educación inclusiva. Ed. Aljibe. Málaga (2004)
Lobato, X.: Diversidad y educación. La escuela inclusiva y el fortalecimiento como estrategia de cambio. Ed. Paidos. México (2001)
Lobato, X.: Diversidad y educación. Taller de fortalecimiento: cuaderno de actividades. Ed. Paidos. México (2001)