Enrera
 
Webquest i caceres del tresor
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
 
Webquest. Què són?

Són activitats orientades cap a la investigació, en les quals, part o tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet.

 

És un treball cooperatiu en què cada persona és responsable d’una part. Obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell i prioritza la transformació de la informació.

Des d’un punt de vista pedagògic podríem dir que les WebQuest són activitats TIC de base constructivista.

Cerca guiada

Cercar informació a Internet no és una feina fàcil. Destriar el gra de la palla, és una destresa clau per moure’ns entre els allaus d’informació que podem trobar a la xarxa.

Les WebQuests us ajuden a trobar a Internet continguts de qualitat, adequats al nivell dels nostres alumnes i a les nostres expectatives pedagògiques.

Treball cooperatiu

En el treball cooperatiu l'alumne aconsegueix el seu objectiu si els altres membres del grup també ho fan. Contraposem el treball cooperatiu en front l'individual i el competitiu.

Una bona WebQuest haurà tingut en compte a l’hora de plantejar activitats als alumnes la interacció entre ells, de manera que la cooperació sigui una estratègia didàctica.

De la informació al coneixement

Les WebQuest ajuden a desenvolupar les capacitats de recerca i de selecció de la informació. La comparació, la presa de decisions, el saber argumentar, el treure conclusions, l ’organitzar i el transformar la informació tot treballant en equip ajuden a la construcció del coneixement.

Algunes opinions

Una WebQuest és una activitat de recerca en la qual gairebé tota la informació utilitzada pels alumnes s’extreu de la xarxa. Les WebQuests tenen en compte la rendibilitat del temps de l’alumne/a, per tant, centren més l’atenció en la utilització i la transformació de la informació que en la seva recerca. Provoquen la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell (anàlisi, síntesi, avaluació, etc.). Van néixer a San Diego el 1995. Des d’aleshores, s’han convertit en una de les principals tècniques per a l’ús i la integració d’Internet a l’ensenyament.

Bernie Dodge. San Diego

Les WebQuests utilitzen diverses estratègies per incrementar la motivació i, per tant, l´interès: la tasca o la pregunta necessita honestament una resposta. Els alumnes han de fer una tasca real. Quan se´ls demana que comprenguin, que elaborin hipòtesis o que solucionin un problema, es tracta d´un problema del món real, no d´un joc escolar. Per fer una WQ, han d´utilitzar recursos reals d´Internet. Les respostes de les WQ no són a la xarxa, cal fabricar-les utilitzant diverses fonts d´informació, la majoria de la xarxa, i les capacitats cognitives dels alumnes, que treballen en equip. I amb les respostes dels estudiants, s´han de fer coses que tinguin sentit: publicar-les a la xarxa, enviar-les a persones reals perquè donin la seva opinió i l´avaluïn...

Tom March. Australia

Les WebQuests són una estratègia didàctica en la qual els alumnes (des de primària fins a la universitat) són els que realment construeixen el coneixement que després aprendran. Se´ls organitza en grups, se´ls assigna uns rols i han d´elaborar un producte que va des d´una presentació, o un document, fins a una escenificació de teatre o un guió radiofònic, etc. Han de representar de la manera més ajustada possible les diferents posicions de cada rol. Les WebQuests constitueixen un disseny molt prometedor, molt intens i en aquesta línia s’està treballant.

Jordi Adell. Castelló
I vosaltres què en penseu?
   

Després d'aquesta breu introducció podeu explicar-nos breument quina és la vostra primera impressió amb aquest tipus d'activitats.

   
 
Amunt