Enrera
 
Webquest i caceres del tresor
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
 
Viatges virtuals

Com indica el seu nom, els viatges virtuals són recorreguts a través de pàgines web que configuren un viatge. Es poden utilitzar de tres formes:

1. Abans d’un viatge real, per preparar l’alumnat per a les aventures reals que viuran. El professorat ho aprofita per introduir els principals punts d’interès als quals vol que l’alumnat hi pari més atenció.

2. També es poden utilitzar després d’un viatge real per reforçar els conceptes apresos i com a llibre de records.

3. Però, també, poden constituir viatges únics. El viatge autèntic i veritable consisteix a visitar diferents llocs d’internet. Aquest tipus de viatges permet arribar on potser mai no es podrà anar físicament:

- Als llocs més llunyans i exòtics del planeta.

- Al fons dels oceans.

- A l´espai.

- ...

Alguns exemples
 
 
Viaje a África
 
 
Un viatge per internet
 
 
Recull de viatges virtuals
 
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica

Com heu pogut veure els viatges virtuals poden ser més o menys treballats estèticament però sempre hi haurà un recull d'enllaços que ens permetran conèixer una altra realitat de manera virtual.

Segurament a les nostres aules hi ha alumnes de procedència diversa. Escolliu un dels països d'origen d'algun dels alumnes i feu una selecció d'enllaços per tal que tota la classe pugui fer un viatge virtual en un nou país.

N'hi ha prou en enganxar el enllaços en un full de text i posar-lo en xarxa per tal que tothom hi tingui accés.

 

Podeu complementar els vostres viatges virtuals amb l'aplicació Google Earth.

Google Earth és un servei interactiu de Google, que permet visualitzar diferents parts del món amb imatges de gran qualitat, captades per satèl·lit.

Podeu descarregar la versió gratuïta a: http://earth.google.com/

 
Una altra activitat que planteja un viatge virtual és la de "Voltem pel món". Es tracta d'una activitat col·laborativa adreçada a l'alumnat de les aules d'acollida. A partir de la lectura del llibre de lectura fàcil "La volta al món en 80 dies", els alumnes fan activitats que suposen intercanvis d'experiències a través de la xarxa. Es pot entrar a la intranet com a convidat i veure les edicions d'altres anys.
 
Amunt